Ennakointi ja tulevaisuustyö

Näkemystietoa Pohjanmaan tulevaisuudesta

Maailma, jossa elämme, muuttuu nopeasti. Tulevaisuuden haasteet ovat usein moniulotteisia, vaikeasti ennakoitavia ja vaikuttavat toisiinsa. Tarvitsemme päätöksenteon ja strategiatyön tueksi tulevaisuustyötä, joka hahmottaa tulevaisuuden kehityskulkuja. Pohjanmaan liitto koordinoi maakunnallista ennakointi- ja tulevaisuustyötä, joka perustuu laajaan verkostoyhteistyöhön.

Ennakointijaos

Koulutuksen neuvottelukunnan ennakointijaos koordinoi ja kehittää lyhyen ja pitkän aikavälin ennakointia Pohjanmaalla. Jaos tuottaa taustatietoa muun muassa tulevaisuuden osaamis- ja koulutustarpeista. Pohjanmaan liitto koordinoi jaoksen toimintaa. Ryhmässä ovat mukana Pohjanmaan ELY-keskuksen, Pohjanmaan TE-toimiston, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston, maakunnan elinkeinoyhtiöiden, Pohjanmaan kauppakamarin, Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjien, Vaasan sairaanhoitopiirin sekä Vaasan yliopiston edustajia. Ennakointijaos kokoontuu keskimäärin neljä kertaa vuodessa.

Tulevaisuusryhmä

Tulevaisuusryhmä kehittää maakunnan pitkän tähtäimen tulevaisuustyötä. Ryhmän ensimmäisenä tehtävänä on aloittaa maakunnan tulevaisuusskenaarioiden muodostaminen. Tuloksia voidaan hyödyntää useiden organisaatioiden strategiatyössä. Kaikki maakunnan toimijat, jotka ovat kiinnostuneita tulevaisuustyön kehittämisestä, voivat osallistua tulevaisuusryhmän verkostoyhteistyöhön.


Ennakointipilotti

Pohjanmaan liitto toteutti keväällä 2018 ennakointipilotin, jossa työ- ja elinkeinoelämän tulevia kehityskulkuja pohdittiin yhteistyössä Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n kanssa. Työskentelyn lopputuloksena syntyi skenaarioita työ- ja elinkeinoelämän kehitykselle Pohjanmaalla.

Loppuraportin tiivistelmä

 DSC 0003

 

Päivitetty 01.06.2020, Kello 15.23, Petra Fager.