Beredning

De 18 landskapen i Finland fick våren 2016 anvisningar av finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet om att reformen ska verkställas i brett samarbete på området. I Österbotten är det Österbottens förbund som ansvarar för samordningen av reformen. Vårdreformen utgör en del av landskapsreformen.

Våren 2017 blev de förberedande utredningarna om vilka uppgifter som flyttas över till landskapet färdiga i Österbotten. Utredningarna om social- och hälsovården gjordes av elva arbetsgrupper. Landskapets övriga uppgifter utreddes av sju temagrupper. Gruppernas rapporter finns i spalten till höger. 

I maj-juni flyttades ansvaret för beredningen över till ett temporärt beredningsorgan.

I juni 2018 meddelade regeringen att de nya landskapen ska inleda sin verksamhet den 1 januari 2021. Tidtabellen för starten skjuts alltså upp med ett år. 

Organiseringen av reformen i Österbotten

arbetsgrupper bereder reformen i Österbotten

Uppdaterat 20.11.2018, klockan 09.59, Petra Fager.