Försöket med personlig budget

en äldre kvinna har en katt i famnen

Personlig budget som en del av service för äldre testas i Österbotten i ett pilotförsök. I försöket deltar social- och hälsosektorerna i Vasa, Jakobstad och Närpes. 

Målgrupperna för försöket i Österbotten är närståendevårdare till personer över 65 år samt äldre personer som bor hemma och behöver många olika serviceformer samtidigt.

Vad betyder personlig budget? Och valfrihet?

En personlig budget är en bestämd penningsumma, som fastställs enligt klientens behov. Med denna budget kan klienten välja service i enlighet med innehållet i sin klientplan.

– Försöket ska visa hur valfrihet och servicesedlar fungerar i praktiken som en del av social- och hälsovårdsreformen. Tack vare valfriheten kan klienten välja service från kommuner, företag, föreningar eller andra godkända servicesedelsproducenter. På det här sättet kan klienten själv påverka innehållet i sin service, berättar projektchef Pirjo Wadén.

Syftet med försöket är att skapa en verksamhetsmodell för personlig budgetering samt att producera material som man i fortsättningen ska ha nytta av i landskapen.

Förutsättningen är en bedömning av servicebehovet och en klientplan

För att kunna få en personlig budget är förutsättningen den att en bedömning av klientens servicebehov har gjorts och att detta finns fastställt i en klientplan. På basen av klientens servicebehov bedöms storleken på den personliga budgeten, som klienten har till sitt förfogande för att kunna anlita den service som han/hon behöver.

– Pengar kommer inte att betalas till klientens konto utan ersättningar i enlighet med den personliga budgeten betalas direkt till serviceproducenterna, klargör Wadén.

Financiering av social- och hälsoministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat Österbotten 1 200 000 euro i statsbidrag för projektet. Projektet administreras av Vasa stad.

 

 

 

 

Uppdaterat 13.06.2019, klockan 13.16, Petra Fager.