Projekt för jämställdhet och mot diskriminering

opara skor på stranden

 

Social- och hälsovårdsministeriet har startat ett projekt för jämställdhet och mot diskriminering i landskapen. Pilotlandskap i projektet är Birkaland, Södra Österbotten och Österbotten. Syftet med projektet är att skapa rutiner och strukturer för att främja särskilt den operativa jämställdheten och arbetet mot diskriminering i landskapen. Tanken är att de metoder som tas fram i pilotlandskapen ska senare kunna tillämpas också i andra landskap.

Under projektets gång arrangeras tre workshoppar i respektive pilotlandskap. I Vasa hålls workshopparna

15.8.2018 kl. 13–16
31.8.2018 kl. 9-12
17.9.2018 kl. 13–16

Uppdaterat 20.11.2018, klockan 10.30, Petra Fager.