Kulturvård

en äldre dam och en skötare tittar på en tavla  

Kulturvård är ett samprojekt mellan sex landskap för att utreda hur konst- och kulturbaserade välfärdstjänster kan införas i social- och hälsovården. Projektet stöder förberedelserna för landskaps- och vårdreformen.

I Österbotten ligger fokus på tjänster för äldre. I delprojektet i Österbotten kartläggs och etableras praxis som främjar kulturell välfärd. Äldre personer engageras genom äldreråd.

Projektet är ett av regeringens spetsprojekt för att utvidga procentprincipen. Syftet med dem är att främja människornas välbefinnande genom att öka utbudet och användningen av olika konstarter och kulturtjänster inom social- och hälsovården. Målet på lång sikt är att konst och kultur blir dels en etablerad del av social- och hälsovården och dess strukturer, dels av uppföljningen av människornas välmående.

Projektet administreras av Norra Savolax sjukvårdsdistrikt. De andra delgenomförarna är Österbottens förbund, Södra Österbottens förbund, Birkalands förbund, Carea – Samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Kymmenedalen samt Åbo stad i Egentliga Finland. Centret för konstfrämjande finansierar projektet med 180 000 euro.

Projektet Kulturvård fortsätter tills 31.12.2018. Delprojektet i Österbotten avslutas 14.11.2018.

Läs mera om projektet 

Läs mera om utvidgningen av procentprincipen 

Uppdaterat 20.02.2019, klockan 10.38, Petra Fager.