Österbottens nätverk för det digitala stödet
21
tisdag, 21.05.2019
12:30 — 16:00

Kom med och utveckla det digitala stödet i Österbotten!

Under åren 2018 – 2019 utvecklar man det digitala stödet i fem regionala pilotprojekt, av vilka ett är i Österbotten. Mera information om Österbottens pilotprojekt hittar du här.

I Österbottens pilotprojekt för digitalt stöd bygger vi upp ett regionalt nätverk för digitalt stöd och ökar kännedomen om det digitala stödet.

Under 2019 träffas vi regelbundet, skapar nätverk och utvecklar i samarbete det digitala stödet åt olika målgrupper på vårt område.

Österbottens nätverk för det digitala stödet träffas 2019:

 

6.2.2019 Kartläggning av behovet av digitalt stöd, Vasa huvusbibliotek, Dramasalen

26.3.2019 Kartläggning av utbudet av digitalt stöd, Stadsbiblioteket i Jakobstad, grupprummet

 

21.5.2019 Hur möts behov och utbud, Designcentrum Muova, Wolffskavägen 36, Vasa

inbjudan

anmälning

september 2019: Plan för Österbottens digitala stöd, K5-området, plats meddelas senare

november 2019: Österbottens digitala stöd 2020, Vasa, plats meddelas senare

Uppdaterat 09.08.2016, klockan 12.25, .