Temporär förvaltning

Det temporära beredningsorganet är central i beredningen av det nya landskapet och ansvarar för att reformen går framåt. Landskapsstyrelsen har tillsatt gruppen och den består av tjänsteinnehavare från olika organisationer. Beredningsorganet börjar officiellt arbeta då lagen om det träder i kraft.

Bekanta dig med temporäraorganets sammansättning. 

Det temporära beredningsorganets verksamhetsperiod fortsätter tills nya landskapsfullmäktige och den nya landskapsstyrelsen har börjat arbeta. Organet ansvarar för beredningen av landskapets verksamhet och förvaltning. Beredningsorganet ansvarar också för organiseringen av det första landskapsvalet. 

Tema- och arbetsgrupper

reformen bereds enligt servicehelheter

Tema- och arbetsgrupperna som jobbar med landskapets uppgiftshelheter fortsätter sitt arbete. Grupperna är sektoröverskridande sakkunnigarbetsgrupper.

Bekanta dig med temagruppernas sammasättning och uppdrag. 

Grupper inom förvaltningen

Landskapets förvaltning planeras av ett team av sakkunniga och presidium. I beredningsarbetet får de hjälp av arbetsgrupper som representeras av landskapets organisationer. Beredningshelheterna är: ekonomi, HR, IKT, lokaler och fastigheter, anskaffning och förvaltning och stödtjänster.

Här kan du bekanta dig med presidierna.
Här kan du bekanta dig med arbetsgruppernas sammansättning.

 

Politisk styrgrupp

Styrgruppen ger sin politiska syn på beredningen. Platsfördelningen i styrgruppen baserar sig på senaste kommunalval, så av de 26 medlemmarna representerar 14 SFP. Det näst största partiet (SDP) har fyra platser.

Bekanta dig med gruppens sammanställning.

Samarbetsgrupp

Syftet med samarbetsgruppen är att förstärka personalens möjligheter att delta i beredningen av reformen och försäkra informationsflödet. Huvudavtalsorganisationerna och centralorganisationerna har utsett var sin medlem och suppleant till gruppen.Gruppens verksamhet fortsätter tills landskapsreformens lagstiftning träder i kraft.

Här kan du bekanta dig med samarbetsgruppens sammansättning. 

 

Samarbetet med kommunerna och andra organisationer fortsätter. 

beredningsorganet och styrgruppen styr reformen

Uppdaterat 12.12.2018, klockan 09.04, Petra Fager.