Temporär förvaltning

Ansvaret för beredningen av det nya landskapet i Österbotten flyttades till ett temporärt beredningsorgan under våren och sommaren 2017. Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund har tillsatt ett temporärt beredningsorgan som består av tjänsteinnehavare från olika organisationer. Beredningsorganet börjar officiellt arbeta då lagen om det träder i kraft.

Bekanta dig med organets sammansättning. 

Det temporära beredningsorganets verksamhetsperiod fortsätter tills nya landskapsfullmäktige och den nya landskapsstyrelsen har börjat arbeta. Organet ansvarar för beredningen av landskapets verksamhet och förvaltning. Beredningsorganet ansvarar också för organiseringen av det första landskapsvalet. 

Tema- och arbetsgrupper

20180126beredning av servicehelheter

Tema- och arbetsgrupperna som jobbar med landskapets uppgiftshelheter fortsätter sitt arbete. Grupperna är sektoröverskridande sakkunnigarbetsgrupper.

Bekanta dig med temagruppernas sammasättning och uppdrag. Här hittar du temagruppernas och undergruppernas kontaktuppgifter. 

Grupper inom förvaltningen

Landskapets förvaltning planeras av ett team av sakkunniga och presidium. I beredningsarbetet får de hjälp av arbetsgrupper som representeras av landskapets organisationer. Beredningshelheterna är: ekonomi, HR, IKT, lokaler och fastigheter, anskaffning och förvaltning och stödtjänster.

Här kan du bekanta dig med presidierna.
Här kan du bekanta dig med arbetsgruppernas sammansättning.

 

Politisk styrgrupp

Styrgruppen ger sin politiska syn på beredningen. Platsfördelningen i styrgruppen baserar sig på senaste kommunalval, så av de 26 medlemmarna representerar 14 SFP. Det näst största partiet (SDP) har fyra platser. Bekanta dig med gruppens sammanställning.

Samarbetsgrupp

Syftet med samarbetsgruppen är att förstärka personalens möjligheter att delta i beredningen av reformen och försäkra informationsflödet. Huvudavtalsorganisationerna och centralorganisationerna har utsett var sin medlem och suppleant till gruppen.Gruppens verksamhet fortsätter tills landskapsreformens lagstiftning träder i kraft.

Här kan du bekanta dig med samarbetsgruppens sammansättning. 

 

Samarbetet med kommunerna och andra organisationer fortsätter. 

20180925 poliittinen ohjausryhma kokoonpano.bild

Uppdaterat 17.10.2018, klockan 13.04, Caroline Lång .