Vi rekryterar

På den här sidan publicerar vi information om lediga arbetsplatser inom beredningen.

Till följande uppgifter söker vi personer internt. Du kan söka om

- minst 50 % av dina arbetsuppgifter hör till de uppgifter som flyttas till landskapet
och
- du har fast tjänste- eller arbetsförhållande eller ett tjänste- eller arbetsförhållande som är i kraft åtminstone fram till den 31 december 2019

Vissa uppgifter lediganslås externt.

 

Lediga arbetsplatser

 

Uppdaterat 26.09.2018, klockan 09.27, Petra Fager.