Vi rekryterar

På den här sidan publicerar vi information om lediga arbetsplatser inom beredningen.

Till följande uppgifter söker vi personer internt. Du kan söka om

- minst 50 % av dina arbetsuppgifter hör till de uppgifter som flyttas till landskapet
och
- du har fast tjänste- eller arbetsförhållande eller ett tjänste- eller arbetsförhållande som är i kraft åtminstone fram till den 31 december 2019

Vissa uppgifter lediganslås externt.

 

Lediga arbetsplatser

Vasa sjukvårdsdistrikt söker tre (3) projektchefer för visstidsanställning i arbetsförhållande för perioden 1.11.2018- 31.12.2019 för beredningsuppgifter i anslutning till landskapsreformen.
Rekrytering sker i första hand genom intern rekrytering i de offentliga organisationer på landskapets område som berörs av reformberedningsarbetet.

Projekchef, norra området

Projektchef, mellersta området

Projektchef, södra området

Uppdaterat 11.09.2018, klockan 13.16, Petra Fager.