Bloggar

Vad är nytt i landskapsplanen 2040?

Skrivet av Ann Holm, planläggningsdirektör | 18.5.2020

Ifall landskapsfullmäktige godkänner Österbottens landskapsplan 2040 på sitt möte den 15 juni får Österbotten en ny landskapsplan.

Trafikprojekt främjar tillgängligheten och konkurrenskraften

Skrivet av Tero Voldi, trafikexpert | 1.6.2018

Ett av huvudmålen i Österbottens landskapsplan 2040 är att landskapet är en konkurrenskraftig region år 2040. En av de viktigaste förutsättningarna för konkurrenskraft är att det är lätt att ta sig till regionen och att en fungerande infrastruktur är en integrerad del av markanvändningen. Trafikexpert Tero Voldi berättar om de viktigaste trafikprojekten i landskapsplanen.

Rekreation i tysta områden - Ut i naturen!

Skrivet av Tuomas Kiviluoma | 20.11.2017

Tysta områden är en betydande del av både en livskraftig natur och en hälsosam och trivsam boendemiljö. Planeringsassistent Tuomas Kiviluoma skriver i sitt blogginlägg om hur han överraskades av tystnaden i Öjen, Vasa - och hur han sedan utredde tysta områden som en del av landskapsplanen 2040.

Skjutbanor tas med i den nya landskapsplanen

Skrivet av Ann Holm, planläggningsdirektör | 30.10.2017

I Österbottens landskapsplan 2040 behandlas ett stort antal olika teman. Alla de delområden i samhället som har en betydande inverkan på markanvändningen tas med. Ett nytt och kanske lite otippat tema är skjutbanor.

Noggrann planering skapar en god livs- och verksamhetsmiljö för invånare och företag

Skrivet av Kaj Suomela, landskapsdirektör | 26.6.2017

Landskapsdirektör Kaj Suomela skriver i sitt blogginlägg om hur landskapsplaneringen förändras i det nya landskapet.
Utöver samarbete mellan myndigheter är en förutsättning för att uppnå önskat resultat att invånarna, näringslivet och andra aktörer görs delaktiga i planläggningsprocessen.

Naturen en källa till kraft

Skrivet av Christine Bonn, miljösakkunnig vid Österbottens förbund | 27.2.2017

Det solstänkta havet, myrarnas mystik och skogarnas lugn ger österbottningen plats för vila och rekreation. Naturmiljön är viktig för identitetsskapandet såväl för den enskilda individen som för ett samhälle, en region. Betydelsen av det är något jag tror vi lätt förbiser. Det kan vara en fallgrop till exempel då vi ska utveckla naturturism eller besöksnäringen över lag, att vi inte har förstått och definierat kvalitéerna och det säregna som naturmiljön erbjuder i vår region, vår kommun. Det kan kallas att vara hemmablind, det kan också ibland bero på att naturmiljön inte värderas och ges samma tyngd och betydelse som ekonomi, infrastruktur och andra faktorer.

Kvarkenregionen – en europeisk nod år 2040

Skrivet av Olav Jern | 18.1.2017

Förändringar intresserar oss samtidigt som vi inte med exakthet kan fastslå vad som händer i morgon eller om ett år för att inte tala om vad som händer om 23 år i Österbotten 2040. Med säkerhet vet vi dock att förändringar kommer att ske, både önskade och oönskade. Förändringar kan också styras och för vissa typer av förändringar är det särskilt viktigt att grunden för förändringarna skapas genom noggrant planerade beslut därför att följderna har konsekvenser som syns långt i framtiden.

Vart styr du stegen för att njuta av naturen?

Skrivet av Mikaela Jussila | 4.11.2016

Som en del av arbetet med landskapsplanen 2040 har Österbottens förbund tagit i bruk en kartapplikation för att samla information om vilka platser som lockar oss österbottningar till rekreation och friluftsliv. Utredningen är den första av sitt slag i Österbotten.

Uppdaterat 05.01.2016, klockan 13.33