Bloggar

Visa alla inlägg skrivna juni 2017

Noggrann planering skapar en god livs- och verksamhetsmiljö för invånare och företag

Skrivet av Kaj Suomela, landskapsdirektör | 26.6.2017

Landskapsdirektör Kaj Suomela skriver i sitt blogginlägg om hur landskapsplaneringen förändras i det nya landskapet.
Utöver samarbete mellan myndigheter är en förutsättning för att uppnå önskat resultat att invånarna, näringslivet och andra aktörer görs delaktiga i planläggningsprocessen.

Uppdaterat 05.01.2016, klockan 13.33