Bloggar

Visa alla inlägg skrivna juni 2018

Vad innebär ett kultursensitivt bemötande inom barnskyddet?

Skrivet av Ann Backman | 21.6.2018

I början på maj ordnades ett eftermiddagsseminarium där vi gästades av Sabine Gruber som är universitetslektor och docent i socialt arbete vid Linköping universitet. Tillsammans med henne diskuterade seminariedeltagarna hur man uppmärksammar barn från olika kulturer inom familjevården.

Uppdaterat 28.06.2017, klockan 13.01, Petra Fager.