Spetsprojektbloggen

Visa alla inlägg skrivna februari 2017

Hur får vi Österbottens servicehandledning i skick?

Skrivet av Pia Vähäkangas | 21.2.2017

Jag jobbar som förändringsagent i Österbotten 2017-2018. Arbetet är en del av regeringens spetsprojekt - Hemvården för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras. Jag samarbetar med arbetsgruppen Seniorer som förbereder social- och hälsovårdsreformens strukturförändringen i Österbotten (bild).

ikaihmiset ryhmakuva

Vår gemensamma uppgift är att bygga upp en servicehelhet för de äldre som en del av reformens strukturförändring. Vi försöker nå målsättningen med att utveckla modeller för servicehandledningen. Vi vill att de äldre får service på gemensamma grunder i hela landskapet. Vi vill också att de äldre skall vara delaktiga i planeringen av servicen och vården.

Vad betyder servicehandledning? Hur får man kontakt med servicehandledningen? Är servicehandledningen närservice?

Servicehandledningen baserar sig på en bedömning av klientens servicebehov. Med hjälp av bedömningen kartlägger servicehandledaren bl.a. hur den äldre klarar av sin vardag samt hurdan funktionsförmåga och boendeförhållanden den äldre har.

På basen av bedömningens resultat diskuterar servicehandledaren med den äldre, ger vid behov handledning och råd eller besluter om servicen. Servicehandledaren samarbetar med hälso- och sjukvårdspersonalen ifall den äldres situation så kräver. Det är också viktigt att ta i beaktande den äldres sociala nätverk.  

Kontakt till servicehandledningen fås genom att kontakta servicehandledaren. I nuläget jobbar servicehandledarna inom kommunerna men i framtiden är det tänkt att servicehandledarna ska arbeta inom landskapet. Servicehandledningen är klientfokuserad. Det är viktigt att den finns nära och fungerar som en del av närservicen också i framtiden.

Jag kommer att skriva blogg om hur utvecklingsarbetet som gäller de äldres servicehelhet framskrider. Vi kommer också att ordna seminarier och workshoppar, som vi informerar skilt om. 

Uppdaterat 11.10.2017, klockan 08.45, Petra Fager.