Spetsprojektbloggen

Visa alla inlägg skrivna april 2017

Diskussionsmöte om servicehandledningens arbetsmodeller i Österbotten

Skrivet av Pia Vähäkangas | 21.4.2017

Servicehandledare, chefer och medlemmarna i social- och hälsovårdsreformens arbetsgrupp för seniorer samlades 29.3 i auditoriet på Vasa centralsjukhus för att diskutera arbetsmodeller och de utvecklingsbehov som gäller servicehandledningen. Seminariet ordnades som en del av spetsprojektet Servicehandledning i skick i Österbotten.

seminaari blogi 3

Deltagarna lyssnade på föreläsningar och jobbade i arbetsgrupper. Servicehandledningens arbetsmodeller och utmaningar samt uppbyggandet av en gemensam modell för landskapet diskuterades. Grupperna konstaterade att arbetssätten varierar i kommunerna och att förändringar behövs för att trygga jämlik service för de äldre i landskapet.

Vad behövs för att få en gemensam modell för servicehandledningen i landskapet?

  • En gemensam klientcentrerad syn och verksamhet som stöder den äldres deltagande
  • Mätare för utvärdering av den äldres funktionsförmåga och möjligheter att klara sig i vardagen
  • Kriterier för servicen
  • Gemensamt datasystem och klientplan för att möjliggöra också den äldres delaktighet

Utvecklingsarbetet fortsätter, utmaningar tacklas och diskussionerna fortsätter.

Uppdaterat 11.10.2017, klockan 08.45, Petra Fager.