Spetsprojektbloggen

Visa alla inlägg skrivna oktober 2017

Nyckeltal för uppföljning

Skrivet av Pia Vähäkangas | 23.10.2017

pian blogi lokakuu 2017

Landskapet behöver i framtiden sådana nyckeltal som kan användas för uppföljning av vård- och servicebehov. Vården och servicen bör följas upp för man ska kunna bedöma vilka effekterna är på befolkningens hälsa och välmående. Många kommuner i Österbotten använder RAI systemet (www.thl.fi/RAI) i hemvården och inom serviceboenden. Gemensamma RAI nyckeltal behövs för uppföljning av vårdkvaliteten i hela Österbotten, vilket arbetsgruppen RAI för ledare (se bilden) jobbar med. Förändringsagenten fungerar som ordförande för arbetsgruppen. 

Kick off-tillställning för Barnet och familjen i centrum

Skrivet av Ann Backman | 11.10.2017

yleiso

Den 25.9.2017 ordnades en kick off för LAPE förändringsprogrammet i Österbotten. Under eftermiddagen fick deltagarna en helhetsbild över LAPE-projektarbetet i Österbotten. Tillställningen lockade till sig ca. 80 deltagare från olika områden bl.a. social- och hälsovården samt undervisningssektorn, utbildningsenheter och organisationer.

Kick off:en inleddes av Joakim Strand som lyfte upp Österbotten som ett välmående och drivande landskap, där familjerna har en central roll i välfärden. 

jstrand

Därefter fick vi höra om Pia Eriksson från THL som berättade om det nationella arbetet och det stöd som THL erbjuder landskapen samt om den övergripande målsättningen med förändringsarbete inom utvecklingen av special- och krävande tjänster.

Kommunerna lyfte upp sina önskemål på hur servicen skulle kunna utvecklas och projektparterna i framförde sin syn och presenterade sin verksamhet inom LAPE-helheten.

Presentationerna kan man hitta här:

Projektarbetet i Österbotten (Ann Backman, projektarbetare)

PALASET KOHDALLEEN- utbildningen: Nya verktyg för förändringsarbete tillsammans med den unga, dens familj och nätverk. (Eira Tikkanen, Sakkunnig, Föreningen för mental hälsa i Finland)

Stödgrupp för barn som har upplevt separation. Separation i barnfamiljen -verksamhetsmodell (Sara Lammi & Maju Saha, Vasa mödra- och skyddshemsförening)

Det nationella LAPE-projektets arbete inom special och krävande service. (Pia Eriksson utvecklingschef, Pol.dr. Institutet för hälsa och välfärd)

Mångkulturellt barnskyddsfamiljearbete. (Susanna Backlund-Enges, servicechef, Familar)

Stöd för barn och familjers välmående genom samarbetsstrukturer inom den kommunala servicen. (Tiia Krooks, grundtrygghetsdirektör, Kaskö)

Delaktighet i utvecklingen av tjänster för barn, unga och familjer. (Maria Balk, LAPE-projektarbetare, FSKC)

Vi tackar alla som deltog och ser fram emot samarbetet!

hankehenkilot

Ann Backman, Terhi Korpi och Riku Niemistö

 

Uppdaterat 11.10.2017, klockan 08.45, Petra Fager.