Spetsprojektbloggen

Jämställdhet och inkludering i föreningslivet välkomnar alla invånare i byn

Skrivet av Spetsprojektbloggen | 11.4.2019 | 0 Kommentarer

I föreningslivet ska alla känna sig välkomna och inkluderade. Eftersom att föreningslivet utgör en stor del av samhället är det viktigt att utgå från ett jämlikhetsperspektiv i föreningarna. I en jämställd och inkluderande förening känner sig alla välkomna och delaktiga i verksamheten, vilket i sin tur leder till ökat engagemang och en bättre gemenskap.

Det är lätt att bli hemmablind i sin förening. Ofta går tankesättet kring att ”alla vet ju vad vi sysslar med och alla vet var vi finns”. När nya medlemmar går med i föreningen syns normerna tydligt för de nya medlemmarna, som inte uppfattas av andra. Det är först när normerna bryts som de märks. Det kan finnas normer som är exkluderande och som gör att människor inte trivs även om de skulle tillhöra målgruppen.

20190411 jamstalld forening

Inom projekt Bygdegården skede 3 samlades eldsjälar från Svenska Österbottens Ungdomsförbunds (SÖU) medlemsföreningar och bildade en arbetsgrupp. Arbetsgruppen hade fokus på att jobba för ett mera jämställt och inkluderande föreningsliv. Under 2018 jobbade gruppen med att skapa en broschyr som skulle öppna upp för diskussioner och tankar kring jämställdhet och inkluderande verksamhet i föreningarna. Broschyren skickades ut till alla SÖU:s medlemsföreningar och andra intresserade.
På mindre orter tar man till exempel ofta för givet att folk känner folk – så när man samlas tilltalar man varandra med förnamn och kanske smeknamn som alla inte känner till. Som förening kan man sätta sig ner med sin styrelse och kritiskt reflektera över vilka normer det finns i just vår förening. Sedan kan man fundera på vilka normer som borde förändras, som kan vara uteslutande eller stöter bort någon.

Genom att arbeta utifrån ett inkluderande perspektiv är det lättare att få nya medlemmar och det bidrar i sin tur till ökat engagemang och bättre gemenskap i föreningen. I en jämlik förening har alla samma möjlighet att delta i föreningsverksamheten. Allas insatser uppskattas och alla får höras i en inkluderande förening. Trakasserier och diskriminering accepteras inte och alla medlemmar är jämlika oberoende av identitet eller grupptillhörighet.

Har du någon gång funderat på hur det är i din by, förening eller organisation? Vem är det som pratar på möten? Kan alla delta i verksamheten? Vem gör vad och varför? Under Österbottens delaktighetsarena 24.4 behandlas ämnet jämställdhet och inkludering under temat ”Invånaren bygger byn”. Du får höra hur arbetsgruppen jobbat och vad de kommit fram till, samtidigt som du själv får fundera på hur det ser ut i din by, förening eller organisation.

Välkommen med!

Nora Väglund
Projektledare för Bygdegården vid Svenska Österbottens Ungdomsförbund r.f

Läs mera om delaktighetsarenan och anmäl dig senast 17.4

kuva Osallisuusareena 7

Kommentarer

Ingen har kommenterat denna sida ännu.

Skriv kommentar

Uppdaterat 11.10.2017, klockan 08.45, Petra Fager.