Spetsprojektbloggen

LAPE-akademierna stöder förändringsarbetet

Skrivet av Spetsprojektbloggen | 20.2.2019 | 0 Kommentarer

Förändringprogrammet för barn- och familjetjänster (LAPE) med landskapets projekt Barnet och familjen i centrum tog slut vid årsskiftet. Utvecklingsarbetet under åren 2017-2018 har samlats till en LAPE-handbok: Barnets välmående som gemensamt uppdrag och målsättning. Det gemensamma förändringsarbetet fortsätter dock och arbetet koordineras under år 2019 utav förändringsagent Riku Niemistö och LAPE-utvecklare Ann Backman.

Under tiden för Österbottens LAPE-förändringsprogram har hundratals aktörer inom social- och hälsovården samt bildningen samlats i gemensamma arbetsgruppmöten, seminarier samt utbildnings- och utvecklingsprocesser. Förändringen skapas genom att göra på ett annat sätt och där nyckeln till utvecklingen är att lära känna varandras arbetsfält, samt fram för allt, att mötas i växelverkan. Grundideologin i förändringsprogrammet är mångfald och det arbetssättet har förverkligats väl i Österbotten. I LAPE-handboken har utvecklingsarbetet i Österbotten samlats och mycket har man fått till stånd under en kort tid. Resultaten av arbetet är tillförfogande för alla och kan tas i bruk inom barn- och familjetjänsterna. I den fortsatta utvecklingen, som även behövs, finns det skäl att följa med det nationella utvecklingsarbetet och även utvecklingsarbetet i andra landskap.

Den utdragna reformen inom social- och hälsovården samt landskapsreformen har inneburit en del utmaningar, eftersom de gemensamma strukturerna för landskapet, inom vilka en del av utvecklingsarbetet skulle införas, saknas ännu. Samtidigt kan man konstatera att de nätverk som skapats inom landskapet och som har uppstått och förstärkts under LAPE-tiden, kan sparra aktörer i regionerna och i kommunerna i deras utvecklingsarbete. 

Nationella riktlinjer (t.ex. LAPE-teesit) och utvecklingsarbetet inom landskapet ger en bra grund till dem som utformar barn- och familjetjänsterna. För att skapa barn- och familjecentrerade servicehelheter med mångprofessionalitet, t.ex. familjecenterverksamheten eller gemensamma arbetsmetoder för social- och hälsovården samt bildningen, krävs ett nytt ledarskap.

Alla kommuner inom landskapet har grundat kommunala grupper för barn- och familjeservicehelheten (LAPE-grupper), som lokalt kan föra vidare utvecklingsarbetet. De kommunala LAPE-gruppernas ordförande utgör ett nätverk av centrala aktörer. Därtill formas en samarbetsgrupp av ledningen inom social- och hälsovården samt bildningen, som behöver ett starkt mandat att leda utvecklingsarbetet inom landskapet. I LAPE-teserna definieras samarbetsgruppens uppgift på följande sätt:

”LAPE-samarbetsgruppen formger gemensamma verksamhetsmodeller och strukturer, samt fungerar som upprätthållare och utvecklare av dessa.”

I serviceutvecklingen bör perspektivet ur barnfamiljernas vardag beaktas som helhet och barnen och familjernas röst i utvecklingsarbetet bör stärkas ytterligare. Vi behöver strategiskt tänkande och ledningen baserad på kunskap mot det gemensamma målet, ett barnvänligare Österbotten ja ännu mer välmående barn. Genom gemensamt utvalda indikatorer, kan man följa de utvalda utvecklingsmålen lokalt och regionalt.

Barns, ungas och familjers välmående kräver ett effektfullt ledarskap där olika aktörer samarbetar. En stöd- och utvecklingsprocess inleds nationellt med LAPE-akademier och det första tillfället ordnas i Helsingfors den 20.3.2019. I LAPE-akademin samlas ledningen inom landskap, kommuner, social-, hälso och bildningssektorn samt organisationer och församlingar till en gemensam inlärningsprocess. Det första tillfället inom landskapet är bokat till 9.5.2019. Det löns att boka in dagen i kalendern redan nu! Mer information om LAPE-akademierna: https://stm.fi/lapeakatemia  

 

20190220 LAPE akatemia

Kommentarer

Ingen har kommenterat denna sida ännu.

Skriv kommentar

Uppdaterat 11.10.2017, klockan 08.45, Petra Fager.