Bloggar

Visa inlägg taggade med 'landskap'

Trafikprojekt främjar tillgängligheten och konkurrenskraften

Skrivet av Tero Voldi, trafikexpert | 1.6.2018

Ett av huvudmålen i Österbottens landskapsplan 2040 är att landskapet är en konkurrenskraftig region år 2040. En av de viktigaste förutsättningarna för konkurrenskraft är att det är lätt att ta sig till regionen och att en fungerande infrastruktur är en integrerad del av markanvändningen. Trafikexpert Tero Voldi berättar om de viktigaste trafikprojekten i landskapsplanen.

Rekreation i tysta områden - Ut i naturen!

Skrivet av Tuomas Kiviluoma | 20.11.2017

Tysta områden är en betydande del av både en livskraftig natur och en hälsosam och trivsam boendemiljö. Planeringsassistent Tuomas Kiviluoma skriver i sitt blogginlägg om hur han överraskades av tystnaden i Öjen, Vasa - och hur han sedan utredde tysta områden som en del av landskapsplanen 2040.

Skjutbanor tas med i den nya landskapsplanen

Skrivet av Ann Holm, planläggningsdirektör | 30.10.2017

I Österbottens landskapsplan 2040 behandlas ett stort antal olika teman. Alla de delområden i samhället som har en betydande inverkan på markanvändningen tas med. Ett nytt och kanske lite otippat tema är skjutbanor.

Noggrann planering skapar en god livs- och verksamhetsmiljö för invånare och företag

Skrivet av Kaj Suomela, landskapsdirektör | 26.6.2017

Landskapsdirektör Kaj Suomela skriver i sitt blogginlägg om hur landskapsplaneringen förändras i det nya landskapet.
Utöver samarbete mellan myndigheter är en förutsättning för att uppnå önskat resultat att invånarna, näringslivet och andra aktörer görs delaktiga i planläggningsprocessen.

Naturen en källa till kraft

Skrivet av Christine Bonn, miljösakkunnig vid Österbottens förbund | 27.2.2017

Det solstänkta havet, myrarnas mystik och skogarnas lugn ger österbottningen plats för vila och rekreation. Naturmiljön är viktig för identitetsskapandet såväl för den enskilda individen som för ett samhälle, en region. Betydelsen av det är något jag tror vi lätt förbiser. Det kan vara en fallgrop till exempel då vi ska utveckla naturturism eller besöksnäringen över lag, att vi inte har förstått och definierat kvalitéerna och det säregna som naturmiljön erbjuder i vår region, vår kommun. Det kan kallas att vara hemmablind, det kan också ibland bero på att naturmiljön inte värderas och ges samma tyngd och betydelse som ekonomi, infrastruktur och andra faktorer.

Vart styr du stegen för att njuta av naturen?

Skrivet av Mikaela Jussila | 4.11.2016

Som en del av arbetet med landskapsplanen 2040 har Österbottens förbund tagit i bruk en kartapplikation för att samla information om vilka platser som lockar oss österbottningar till rekreation och friluftsliv. Utredningen är den första av sitt slag i Österbotten.

Att vilja utveckla den egna miljön

Skrivet av Christine Bonn, miljösakkunnig, Österbottens förbund | 17.5.2016 | 3 kommentar(er)

Vilket är ditt käraste kulturlandskap? Då du blundar och söker en plats i sinnet, var hamnar du då?

Är vi redo för en snabb samhällsutveckling?

Skrivet av Ann Holm, planläggningsdirektör, Österbottens förbund | 11.4.2016

Jag hade glädjen att tillbringa påskhelgen i Grekland, den västerländska civilisationens vagga. Jag besökte bl.a. det antika Delfi, staden där det allvetande oraklet bodde. Staden grundades för ca 3 000 år sedan, men ännu idag kan dess struktur tydligt skönjas, med tempel, teater, gymnasium och stadion. Jag vandrade även omkring på Agoras marknadsplats i Aten. Längs samma gator gick också Paulus för 2 000 år sedan och omvände grekerna till kristendomen. För flera tusen år sedan lyckades grekerna alltså skapa något som kan upplevas ännu idag.

Uppdaterat 05.01.2016, klockan 13.33