Bloggar

Visa inlägg taggade med 'välmående'

Alla med – tillsammans med invånarna

Skrivet av Ritva Mertaniemi, Irina Nori | 20.3.2019

Delaktighet är ett värde och en målsättning i sig i många politikprogram och strategier, men det är också ett verktyg för att främja ett demokratiskt, rättvist och jämlikt samhälle. En ökad delaktighet föreslås ofta som en lösning på samhälleliga problem och delaktigheten och möjligheten till deltagande är också en rättighet för individen. Myndigheternas skyldighet att skapa utrymme för delaktighet i beslutsprocesser är föreskriven i flera lagar. Men vad betyder delaktighet och varför är den så viktig?

Nyckeltal för uppföljning

Skrivet av Pia Vähäkangas | 23.10.2017

pian blogi lokakuu 2017

Uppdaterat 28.06.2017, klockan 13.01, Petra Fager.