Blogit

Brev om platsbaserad utveckling till en imaginär vän

Kirjoittanut » Peter Backa | 24.8.2016

 DSCN2290
Peter Backa kirjoittaa kirjeen paikkaperustaisesta kehittämisestä kuvitteelliselle ystävälleen Pernajassa. 
Kuva kirjoittajan omasta kokoelmasta.

Hur skapa förutsättningar för liv?

Kirjoittanut » Maria Ehrnström-Fuentes, tutkijakoulutettava, yritysvastuu, Hanken | 8.6.2016

Om en upptäcksfärd över Kvarken från El Dorado till El Encanto

Jag sitter på färjan över Kvarken från Vasa till Umeå. En farled som förenat Finland med Sverige sedan urminnes tider. Roddbåtar, segelförsedda fartyg, de första Korsholm-färjorna, de lite större bilfärjorna, t.o.m. en sommarkatamaran när taxfree-försäljningen låg på topp. Vilket färdmedel som styrt våra kontakter med landet i väst har till stor del berott på inte bara vår inneboende kapacitet att skapa nya innovationer, men också våra övriga relationer till omvärlden, naturen, och framförallt ekonomin. Utan ekonomisk lönsamhet skulle vi inte ha färdats i miljoner över Kvarken till Umeå fram tills taxfree försäljningens slut på 1990-talet. Sedan dess har den här farleden varit nedläggningshotad och utklassad som olönsam. Nu går färjan igen, med hjälp av EU:s stödpengar enligt skylten i aktern. Men vad skulle hända om alla dessa stödpengar plötsligt skulle upphöra? Skulle vi sluta resa med båt då? Klippa av de historiska banden till Västerbotten? Eller skulle vi hitta andra sätt att knyta an och utöva handel med varandra?

#mansikkapaikka

Kirjoittanut » Mikaela Jussila, viestintäkoordinaattori, Pohjanmaan liitto | 2.6.2016

Mistä pohjalainen on ylpeä? Minkä paikan hän näyttää ulkomaalaiselle ystävälleen tai sisämaassa asuvalle sukulaiselleen? Mikä on hänen mansikkapaikkansa?

Att vilja utveckla den egna miljön

Kirjoittanut » Christine Bonn, ympäristöasiantuntija, Pohjanmaan liitto | 17.5.2016

Vilket är ditt käraste kulturlandskap? Då du blundar och söker en plats i sinnet, var hamnar du då?

Är vi redo för en snabb samhällsutveckling?

Kirjoittanut » Ann Holm, kaavoitusjohtaja, Pohjanmaan liitto | 11.4.2016

Jag hade glädjen att tillbringa påskhelgen i Grekland, den västerländska civilisationens vagga. Jag besökte bl.a. det antika Delfi, staden där det allvetande oraklet bodde. Staden grundades för ca 3 000 år sedan, men ännu idag kan dess struktur tydligt skönjas, med tempel, teater, gymnasium och stadion. Jag vandrade även omkring på Agoras marknadsplats i Aten. Längs samma gator gick också Paulus för 2 000 år sedan och omvände grekerna till kristendomen. För flera tusen år sedan lyckades grekerna alltså skapa något som kan upplevas ännu idag.

Hyvän elämän paikka: Pohdintoja Pohjanmaasta 2040-luvulla

Kirjoittanut » Hannu Katajamäki, aluetieteen professori, Vaasan yliopisto | 26.2.2016

Tulevaisuus heijastaa menneisyyttä, siksi on katsottava menneisyyteen nähdäkseen tulevaisuuteen. Pohjanmaalle muodostui 1700-luvulla tervatalous, johon kytkeytyivät laivanrakennus ja laivanvarustus. Tervatalouden ansiosta Pohjanmaasta tuli hyvinvoiva; Suomen talouden kasvot olivat 1700-luvun lopussa ja 1800-luvun alussa kääntyneet Pohjanlahdelle. Pohjanmaa vaurastui. Pääomat kasaantuivat. Näkemykset avartuivat.

Miltä sinun Pohjanmaasi näyttää vuonna 2040?

Kirjoittanut » Mikaela Jussila | 5.1.2016

Mitä jos sinä voisit sanoa ystävillesi olleesi mukana suunnittelemassa tulevaisuuden Pohjanmaata? Että olisit ollut kaavailemassa, miltä oma rakas maakuntasi näyttää vuonna 2040?

Päivitetty 05.01.2016, Kello 13.37