Kärkihankeblogi

Näytä kaikki kirjoitukset kirjoitettu huhtikuu 2017

Palveluohjauksen hyvät käytännöt Pohjanmaalla – palveluohjaajien yhteinen tapaaminen

Kirjoittanut » Pia Vähäkangas | 21.4.2017

Pohjanmaan palveluohjaajat, esimiehet ja Sote-uudistuksen Ikäihmiset-työryhmän jäsenet kokoontuivat 29.3. Vaasan keskussairaalan auditorioon keskustelemaan palveluohjauksen hyvistä käytännöistä ja kehittämishaasteista. Seminaari järjestettiin osana Pohjanmaan palveluohjaus kuntoon -kärkihanketta.

seminaari blogi 3

 

Työryhmissä pohdittiin millaisia yhteisiä palveluohjauksen toimintamalleja tarvitaan Pohjanmaan alueella. Seminaarissa tutustuttiin myös kuntien palveluohjauksen nykyisiin käytäntöihin ja todettiin, että käytännöt vaihtelevat.

Millaisia hyötyjä yhteisistä palveluohjauksen toimintamalleista on? Seminaarin keskusteluissa todettiin, että yhteisten käytäntöjen ja mallien kehittäminen luo edellytykset ikäihmisten tasavertaisten, laadukkaiden ja joustavien palvelujen tuottamiselle. Keskusteltiin myös siitä, että toimintamallien kehittämiseksi tarvitaan:

  • Yhteinen asiakaslähtöinen palvelunäkemys ja ikäihmisten osallisuutta edistävä työote
  • Palvelutarpeen arviointiin yhteiset työvälineet
  • Palveluohjauksen tueksi palvelukriteerit
  • Yhteiset tietojärjestelmät, jotta voidaan laatia asiakassuunnitelma, jonka tekemiseen myös ikäihminen voi osallistua

Pohdittiin myös sitä, miten Sote-rakenneuudistus ja siihen liittyvä lainsäädäntö mahdollistavat ikäihmisen kokonaishoidon ja palvelun tuottamisen moniammatillisena toimintana.

Palveluohjauksen toimintamallin kehittämistyö jatkuu Pohjanmaalla. Paneudumme haasteisiin ja jatkamme keskustelua.

Päivitetty 11.10.2017, Kello 08.45, Petra Fager.