Kärkihankeblogi

Näytä kaikki kirjoitukset kirjoitettu keskuu 2018

Mitä tarkoittaa kulttuurisensitiivinen kohtaaminen lastensuojelussa?

Kirjoittanut » Ann Backman | 21.6.2018

 Toukokuun alussa järjestettiin seminaari, jossa oli asiantuntijana sosiaalityön dosentti Sabine Gruber Linköpingin yliopistosta. Hän on tutkinut kulttuurisensitiivistä näkökulmaa perhetyössä.

Suomen lait määrittelevät, että lapsen kansalaisuus, kieli ja uskonto tulee ottaa huomioon käytännön työssä. Sijaisperheiden rekrytointi on kuitenkin vaikeaa. Sijaisperheiden valinnan kriteerit ohjaavat kohti keskiluokkaista perhettä, jolloin eritaustaisia perheitä on vaikeampi rekrytoida. 

Lue Ann Backmanin blogikirjoitus kokonaisuudessaan ruotsiksi.

20180621 blogikuva

Päivitetty 11.10.2017, Kello 08.45, Petra Fager.