Kärkihankeblogi

Näytä kaikki kirjoitukset kirjoitettu joulukuu 2018

Lasten osallisuus ja lastensuojelu Pohjolassa

Kirjoittanut » Ann Backman | 5.12.2018

Helsingissä järjestettiin 21.-23.11.2018 Nordic Social Work Conference. Konferenssiin osallistui tutkijoita ja käytännön työn tekijöitä sekä Pohjoismaista että muista maista. Konferenssissa esiteltiin monia lastensuojeluun liittyviä tutkimuksia ja käytännön toimia.

Konferenssissa esiteltiin muun muassa tutkimus, jossa selvitettiin sijoitettujen lasten pärjäämistä nuorina aikuisina. Tutkimuksen mukaan aiemmin sijoitetut lapset pärjäävät aikuisena paremmin kuin myöhemmin sijoitetut.

Norjassa on kehitetty lasten osallisuutta lastensuojeluprosessiin tietojärjestelmän kautta. Tietojärjestelmässä on oma kohtansa, johon dokumentoidaan mm. lapsen saamat tiedot, lapsen antama palaute ja sosiaalityöntekijän kommentit.

Konferenssin opit Pohjanmaalle pähkinänkuoressa:

-          Lastensuojelun piirissä olevat lapset pitää huomioida palveluiden suunnittelussa tunnettujen riskitekijöiden ja tukevien tekijöiden mukaisesti.

-          Vanhempien saamaa tukea pitää kehittää

-          Väkivaltaa ehkäisevää työtä pitää tukea eri tavoin

-          Lasten osallisuus tulee dokumentoida tietokantoihin järjestelmällisesti.

-          Asiantuntijoiden tieto lastensuojelusta tulee jakaa kaikkialle yhteiskuntaan.

Lue koko blogiteksti ruotsiksi.

 20181205 blogg Ann

Päivitetty 11.10.2017, Kello 08.45, Petra Fager.