Kärkihankeblogi

Näytä kaikki kirjoitukset kirjoitettu huhtikuu 2019

Tasa-arvoinen ja osallistava yhdistyselämä toivottaa mukaan kaikki kylän asukkaat

Kirjoittanut » Nora Väglund | 11.4.2019

Yhdistyselämässä kaikkien tulisi tuntea itsensä tervetulleeksi ja osalliseksi. Koska yhdistyskenttä muodostaa ison osan yhteiskunnasta, on tärkeää että yhdistyksissä lähdetään tasavertaisuuden näkökulmasta. Tasa-arvoisessa ja osallistavassa yhdistyksessä jokainen tuntee itsensä tervetulleeksi ja merkitykselliseksi toiminnassa, mikä johtaa korkeampaan sitoutumiseen ja parempaan yhteishenkeen.

Yhdistyksessä on helppo sokeutua omalle toiminnalle. Monesti ajatellaan että ”kaikki tietävät mitä me teemme ja mistä meidät löytää”. Kun uusi jäsen tulee mukaan, yhdistykseen normit, joita muut eivät tunnista, näkyvät selvästi uudelle jäsenelle. Vasta kun joku rikkoon normeja, ne huomataan. Jotkut normeista voivat olla ulossulkevia ja erottavia, mistä johtuu että ihmiset jotka kuuluvat kohderyhmään eivät kuitenkaan viihdy.

20190411 jamstalld forening

Bygdegården skede 3 -projektissa kerättiin tulisieluja Svenska Österbottens Ungdomsförbundin (SÖU) jäsenyhdistyksistä työryhmään. Työryhmän tarkoituksena oli työskennellä tasa-arvoisemman ja osallistavamman yhdistyselämän puolesta. Vuoden 2018 aikana ryhmä tuotti esitteen, jonka on tarkoitus avata keskustelua ja ajatuksia tasa-arvoisesta ja osallistavasta toiminnasta yhdistyksissä. Esitettä lähetettiin kaikkiin SÖU:n jäsenyhdistyksiin ja muille kiinnostuneille.

Pienemmissä kylissä esimerkiksi usein pidetään itsestäänselvyytenä että ihmiset tuntevat toisensa – kun ollaan koolla puhutaan toisista etunimillä tai lempinimillä, joita kaikki eivät kuitenkaan tunne. Yhdistyksessä olisikin hyvä istua alas hallituksen kanssa ja kriittisesti pohtia minkälaisia normeja juuri meidän yhdistyksestä löytyy. Sitten voidaan miettiä mitä normeja pitäisi muuttaa, jos ne ovat ulossulkevia tai loukkaavia.

Työskentelemällä osallistuvasta näkökulmasta on helpompi saada uusia jäseniä, joka myös johtaa korkeampaan sitoutumiseen ja parempaan yhteishenkeen yhdistyksessä. Tasavertaisessa yhdistyksessä kaikilla on mahdollisuus ottaa osaa toimintaan. Kaikkien panokset huomataan ja kaikki saavat tuntea olevansa osa yhdistystä. Häirintää tai syrjintää ei suvaita ja kaikki jäsenet ovat yhdenvertaisia identiteetistä tai viiteryhmästä huolimatta.

Oletko pohtinut miten asiat ovat sinun kylälläsi, yhdistyksessä tai organisaatiossa? Kuka puhuu kokouksissa? Voivatko kaikki osallistua toimintaan? Kuka tekee mitäkin ja miksi? Pohjanmaan Osallisuusareenassa 24.4. käsitellään tasa-arvoisuuden ja osallisuuden teemaa otsikon ”Asukkaat tekevät kylän” alla. Saat kuulla miten työryhmä toimi, minkälaisiin lopputuloksiin se päätyi ja samalla saat pohtia miten asiat näyttäytyvät omassa kylässä, yhdistyksessä tai organisaatiossasi.

Tervetuloa mukaan!

Nora Väglund
Projektledare för Bygdegården vid
Svenska Österbottens Ungdomsförbund r.f

Lue lisää osallisuusareenasta ja ilmoittaudu mukaan viimeistään 17.4.

kuva Osallisuusareena 6

Avainsanat:

Osallisuus digitalisoituvassa maailmassa

Kirjoittanut » Mirva Gullman, Jessica Fagerström | 1.4.2019

Digitalisaatio ihastuttaa ja kauhistuttaa. Se on monelle jotain epämääräistä, vaikeasti hahmotettavaa ja ymmärrettävää. Jotain josta puhutaan kaikkialla, mutta harvoin niin konkreettisella tasolla, että meistä jokainen ymmärtäisi, mistä digitalisaatiossa on kyse.

Mitä digitalisaatio tarkoittaa ja merkitsee? Digitalisaatio ja palvelujen sähköistyminen ei tarkoita palveluiden katoamista eikä myöskään ihmiskontaktien häviämistä. Useimmissa tapauksissa mahdollisuus asioida verkossa vähentää matkustamisen tarvetta ja nopeuttaa asioiden hoitamista. Myös palvelujen saatavuus paranee. Parhaimmillaan se mahdollistaa uusien ja yksilöllisempien palveluiden tarjoamisen asiakkaille.

Digin avulla voidaan edistää osallisuutta. Digitalisaatio tarjoaa myös sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjille uudenlaisia mahdollisuuksia. Erilaisilla digitaalisilla ratkaisuilla voidaan edistää esimerkiksi ikääntyneiden turvallista liikkumista, yhteydenpitoa läheisiin tai kotona asumista.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tarkoituksena on edistää kansalaisten hyvinvointia ja terveyttä riippumatta siitä, toteutetaanko palvelut sähköisesti vai kasvotusten. Sähköisesti toteutettava ajanvaraus tai yhteydenotto terveydenhuollon asiantuntijaan mahdollistaa asiakkaalle asioinnin kotoa käsin, hänelle itselleen parhaiten sopivana ajankohtana. Sähköisten palveluiden avulla voidaan hyödyntää resursseja järkevästi siten, että palveluiden käyttäjille tarjotaan yksilöllisempiä ajasta ja paikasta riippumattomia palveluja.

Miten tavallinen kansalainen pääsee osalliseksi sähköistyvistä palveluista? Mitä jos oma osaaminen tai luottamus omiin taitoihin estää asioinnin verkossa? Kenenkään ei tarvitse valloittaa digitalisoituvaa maailmaa yksin – apua on tarjolla. Sähköisten palveluiden käytön opastusta eli digitukea kehitetään eri puolilla Suomea ja eri organisaatiot tarjoavat apuaan palveluidensa käyttöön.

Pohjanmaan Osallisuusareenan Digi-minimessut tarjoavat aiheesta kiinnostuneille mahdollisuuden päästä tutustumaan sosiaali- ja terveyspalveluiden digitaalisiin ratkaisuihin. Näytteillä on eri toimijoiden palveluita, robotteja ja digitaalisia ratkaisuja. Minimessujen jälkeen toteutettavassa DigiSoteuttamo-työpajassa pohditaan millaisin digitaalisin keinoin ja palveluin ihmisten arjesta voidaan tehdä mielekästä ja toimivaa. Työpajan osallistujat pääsevät tarkastelemaan aihetta hyvinvoinnin eri näkökulmista ja tuomaan esiin omia näkemyksiään digitaalisista ratkaisuista.
Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Mirva Gullman ja Jessica Fagerström
Pohjanmaan digitukipilotti

Lue lisää osallisuusareenasta ja ilmoittaudu mukaan viimeistään 17.4.

kuva Osallisuusareena 4

Päivitetty 11.10.2017, Kello 08.45, Petra Fager.