Kärkihankeblogi

Kuinka saamme Pohjanmaan palveluohjauksen kuntoon?

Kirjoittaja Kärkihankeblogi | 21.2.2017 | 0 Kommentit

Toimin Pohjanmaan maakunnan muutosagenttina vuosina 2017-2018. Tehtävä on osa hallituksen kärkihanketta -  Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa (I&O). Toimin yhteistyössä Pohjanmaan maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistusta valmistelevan Ikäihmiset työryhmän kanssa (kuva).

ikaihmiset ryhmakuva

Meidän yhteisenä tehtävänä on muodostaa maakuntaan yhteen sovitettu iäkkäiden palvelujen kokonaisuus osana Sote-rakenneuudistusta. Tähän pyrimme kehittämällä palveluohjauksen toimintamalleja. Haluamme, että ikäihmiset saavat palveluja yhtenäisin perustein koko maakunnan alueella. Haluamme myös, että ikäihmiset ovat osallisia palvelun ja hoidon suunnittelussa.

Mitä palveluohjaus tarkoittaa? Miten ikäihminen pääsee palveluohjauksen piiriin? Onko palveluohjaus lähipalvelua?

Palveluohjaus perustuu asiakkaan palvelutarpeen arviointiin. Sen avulla palveluohjaaja kartoittaa mm. ikäihmisen arkiselviytymistä, toimintakykyä ja asumista. Arvioinnin tulosten pohjalta hän käy keskustelua ikäihmisen kanssa, antaa tarvittaessa ohjausta ja neuvontaa tai myöntää palveluja. Palveluohjaaja toimii yhteistyössä terveydenhuoltohenkilön kanssa, mikäli ikäihmisen tilanne sitä vaatii. Tärkeää on myös huomioida ikäihmisen mahdollinen sosiaalinen verkosto.

Palveluohjaukseen pääsee ottamalla yhteyttä palveluohjaajaan. Tällä hetkellä palveluohjaajat toimivat yleensä kuntien palveluksessa. Sote rakenneuudistuksessa palvelu- ja hoitoon ohjaaminen on suunniteltu siirtyvän maakunnan tehtäväksi. Koska palveluohjaus on asiakaslähtöistä toimintaa, sen on tärkeä olla osa lähipalvelua myös tulevaisuudessa.

Tulen jatkossa kertomaan ikäihmisten palvelukokonaisuuden kehittämistyön etenemisestä tässä blogissa. Järjestämme myös työpajoja ja seminaareja, joista ilmoitamme erikseen. 

Kommentit

Kukaan ei ole vielä kommentoinut tätä sivua.

Lähetä kommenttisi

Päivitetty 11.10.2017, Kello 08.45, Petra Fager.