Kärkihankeblogi

Näytä kirjoitukset tällä avainsanalla 'digituki'

Osallisuus digitalisoituvassa maailmassa

Kirjoittanut » Mirva Gullman, Jessica Fagerström | 1.4.2019

Digitalisaatio ihastuttaa ja kauhistuttaa. Se on monelle jotain epämääräistä, vaikeasti hahmotettavaa ja ymmärrettävää. Jotain josta puhutaan kaikkialla, mutta harvoin niin konkreettisella tasolla, että meistä jokainen ymmärtäisi, mistä digitalisaatiossa on kyse.

Mitä digitalisaatio tarkoittaa ja merkitsee? Digitalisaatio ja palvelujen sähköistyminen ei tarkoita palveluiden katoamista eikä myöskään ihmiskontaktien häviämistä. Useimmissa tapauksissa mahdollisuus asioida verkossa vähentää matkustamisen tarvetta ja nopeuttaa asioiden hoitamista. Myös palvelujen saatavuus paranee. Parhaimmillaan se mahdollistaa uusien ja yksilöllisempien palveluiden tarjoamisen asiakkaille.

Digin avulla voidaan edistää osallisuutta. Digitalisaatio tarjoaa myös sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjille uudenlaisia mahdollisuuksia. Erilaisilla digitaalisilla ratkaisuilla voidaan edistää esimerkiksi ikääntyneiden turvallista liikkumista, yhteydenpitoa läheisiin tai kotona asumista.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tarkoituksena on edistää kansalaisten hyvinvointia ja terveyttä riippumatta siitä, toteutetaanko palvelut sähköisesti vai kasvotusten. Sähköisesti toteutettava ajanvaraus tai yhteydenotto terveydenhuollon asiantuntijaan mahdollistaa asiakkaalle asioinnin kotoa käsin, hänelle itselleen parhaiten sopivana ajankohtana. Sähköisten palveluiden avulla voidaan hyödyntää resursseja järkevästi siten, että palveluiden käyttäjille tarjotaan yksilöllisempiä ajasta ja paikasta riippumattomia palveluja.

Miten tavallinen kansalainen pääsee osalliseksi sähköistyvistä palveluista? Mitä jos oma osaaminen tai luottamus omiin taitoihin estää asioinnin verkossa? Kenenkään ei tarvitse valloittaa digitalisoituvaa maailmaa yksin – apua on tarjolla. Sähköisten palveluiden käytön opastusta eli digitukea kehitetään eri puolilla Suomea ja eri organisaatiot tarjoavat apuaan palveluidensa käyttöön.

Pohjanmaan Osallisuusareenan Digi-minimessut tarjoavat aiheesta kiinnostuneille mahdollisuuden päästä tutustumaan sosiaali- ja terveyspalveluiden digitaalisiin ratkaisuihin. Näytteillä on eri toimijoiden palveluita, robotteja ja digitaalisia ratkaisuja. Minimessujen jälkeen toteutettavassa DigiSoteuttamo-työpajassa pohditaan millaisin digitaalisin keinoin ja palveluin ihmisten arjesta voidaan tehdä mielekästä ja toimivaa. Työpajan osallistujat pääsevät tarkastelemaan aihetta hyvinvoinnin eri näkökulmista ja tuomaan esiin omia näkemyksiään digitaalisista ratkaisuista.
Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Mirva Gullman ja Jessica Fagerström
Pohjanmaan digitukipilotti

Lue lisää osallisuusareenasta ja ilmoittaudu mukaan viimeistään 17.4.

kuva Osallisuusareena 4

Päivitetty 11.10.2017, Kello 08.45, Petra Fager.