Kansainvälinen toiminta

Toiminnallamme on vahva kansainvälinen ulottuvuus. Kansainvälinen kanssakäyminen ja yhteistoiminta valtakunnanrajan yli ovat osa päivittäistä työtä niin edunvalvonnassa kuin hankehallinnoinnissakin. Yhteistyösuhteita ylläpidetään erityisesti Pohjoismaihin, Itämeren alueella sekä Euroopan unionin jäsenvaltioihin ja toimielimiin.

Liitto on edustettuna seuraavissa pohjoismaisissa ja eurooppalaisissa edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestöissä:

Liitto perustettiin vuonna 1971 lisäämään ja koordinoimaan eurooppalaisten raja-alueiden välistä yhteistyötä. Tällä hetkellä järjestössä on jäsenenä 95 raja-aluetta. Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen jäsen Ann-Sofi Backgren on AEBR:n hallituksen puheenjohtaja.

Itämeren kymmenen rantavaltion alueviranomaisten muodostama poliittinen verkosto. Sen tärkeimpänä tehtävänä on tukea Lissabonin kasvu- ja työllisyysstrategiaa tekemällä tiivistä yhteistyötä koko Itämeren alueella toimivien organisaatioiden kanssa.

Euroopan vanhimpia alueiden yhteisiin intresseihin perustuvia yhteenliittymiä. Se perustettiin Bretagnen maakunnan aloitteesta Saint-Malossa vuonna 1973, kun Iso-Britannia, Irlanti ja Tanska liittyivät Euroopan unioniin. Pohjanmaan liitto on ollut jäsen vuodesta 1995. Järjestöön kuuluu tätä nykyä 160 jäsenaluetta 28 eri maasta, niin EU:n jäsenmaista kuin myös unioniin kuulumattomista maista. CPMR:n päätavoite on edistää tasapainoista aluekehitystä Euroopassa taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta vahvistamalla. Maakuntahallituksen jäsen Steven Frostdahl edustaa Pohjanmaan liittoa CPMR:ssä.

Yhteistyöorganisaatio, johon kuuluvat keskisen Suomen, Ruotsin ja Norjan alueet. Komitean toiminnan painopistealueet ovat innovatiivisten ja yrittäjäystävällisten ympäristöjen vahvistaminen, itä-länsi-liikenneyhteyksien parantaminen, kulttuuri- ja elämyselinkeinojen edistäminen sekä ympäristötekniikan ja uusiutuvan energian kehittäminen. Pohjanmaan liiton edustajat Keskipohjola-komiteassa ovat maakuntahallituksen jäsenet Ann-Sofi Backgren, Steven Frostdahl ja Anne-Marie Viinamäki sekä maakuntahallituksen varajäsen Peter Boström, joka myös toimii komitean puheenjohtajana.

Kolmen pohjalaismaakunnan sekä Ruotsin Västerbottenin ja Örnsköldsvikin kunnan muodostama raja-alueellinen yhteistyöfoorumi. Merenkurkun neuvosto on yksi Pohjoismaiden ministerineuvoston virallisista raja-alueellisista toimijoista. Merenkurkun neuvoston hallituksessa Pohjanmaan liittoa edustaa maakuntajohtaja Kaj Suomela varajäsenenään maakuntahallituksen 1. varapuheenjohtaja Mikaela Björklund.

  • Älykkään erikoistumisen verkosto S3

Verkosto sai ensimmäisen suomalaisen jäsenalueensa tammikuussa 2012 Pohjanmaan liiton liittyessä jäseneksi. Tätä nykyä jäsenalueita on Euroopassa n. 130.

West Finland European Office

Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Satakunnan ja Keski-Suomen maakunnan liitoilla on Brysselissä yhteinen toimisto, West Finland European Office. Eurooppa-toimiston toiminta vakinaistettiin vuonna 2006. Toimistoa hallinnoi Pohjanmaan liitto.

Pohjanmaan maakuntien neuvottelukunta on vuodesta 1994 lähtien tehnyt yhteistyötä saksalaisen osavaltion Schleswig-Holsteinin kanssa.

Päivitetty 15.01.2020, Kello 07.20, Harriet Skog-Mandell.