Finansiering

I landskapsstrategin fastställs de viktigaste utvecklingsmålen på kort och lång sikt för landskapet Österbotten. Visionen är Ny energi i Österbotten. Strategin ger vårt arbete en riktning och målsättningar men själva genomförandet baserar sig ändå på att vi gör saker tillsammans som utvecklar Österbotten i den riktning vi önskar.

Resurserna är begränsade, och vår utmaning är således att uppnå så goda resultat som möjligt med de resurser som står till vårt förfogande. Därför måste vi noggrant avväga vilka typer av projekt och åtgärder det lönar sig att prioritera och hur vi tillsammans kan sköta finansieringen av dessa projekt.

ERUF-programmet

Österbottens förbund finansierar projekt som faller under ERUF-programmets prioriterade område 2 Produktion och utnyttjande av ny kunskap och kompetens. Förbundet har två ansökningsomgångar per år.

Förbundet beviljar också den finländska nationella medfinansieringen till projekt som söker finansiering ur Botnia-Atlanticaprogrammet 2014–2020.

Talare och publik på seminarium.

Närmare uppgifter

Niklas Ulfvens
Utvecklings- och näringslivschef
Telefon:06 320 6543
Mobiltelefon:044 320 6563

Johanna Leppänen
Specialplanerare
Telefon:06 320 6553
Mobiltelefon:044 320 6909

Stefan Rannanpää
Specialplanerare
Telefon:06 320 6534
Mobiltelefon:040 721 9732


Uppdaterat 13.11.2018, klockan 21.30, Marie Sjölind.