Kursmaterial

Publik på seminarium.

Temadiskussioner 10.9.2019 och 11.9.2019

ERUF-finansieringsinfo (Johanna Leppänen)
Temadiskussioner för koldioxidsnålt ekonomi och digitalisering (Niklas Ulfvens)

Projektinfo 5.9.2018

 Finansieringsinfo och Smart specialisering (Niklas Ulfvens och Johanna Dahl)

ERUF-info (Johanna Leppänen)

Länk till uppföljningsblanketten

Projektinfo 19.1.2018

- Allmän info + ERM
- ERUF
- Botnia-Atlantica

LFA-utbildning 19.1.2018, Jerker Johnson:

Logic Framework Approach

Problem tree LFA exercise

Frukostträff 29.3.2017

Niklas Ulfvens, Österbottens förbund: Prioriteringar i Österbotten 2017-2018

Markus Snellman, Snellmans Köttförädling Ab: Energieffektivitet i köttförädlingen (på finska)

Petri Svanbäck, NTM-centralen i Österbotten/landsbygdsenheten: Aktuellt om landsbygdsprogrammets projektstöd

Matias Smeds, NTM-centralen i Österbotten/landsbygdsenheten: Landsbygdens företagsstöd

Johanna Leppänen, Stefan Rannanpää, Österbottens förbund: Aktuellt om projektfinansiering

Frukostträff 9.11.2016

- Allmän info + ERM
- ERUF
- Botnia-Atlantica

En kurs om aktuella ärenden inom ERUF-projektförvaltningen 24.2.2016

Workshop om 3D-pritning 30.9.2015

- Additive Manufacturing Digital Fabrication, Rayko Toshev & Petri Helo University of Vaasa
- Logistics and opportunies for business, Petri Helo University of Vaasa
- 10 000 € prototyyppi päivässä - joka päivä, Olli Pihlajamäki miniFactory Oy Ltd
- Ainetta lisäävä valmistus - lisäarvoa tuotteisiin, Prof. Veli Kujanpää VTT 

Kortkurs om projektstyrkort 20.8.2015

Kortkurs om koldioxidsnålhet i strukturfondsprojekt och LFA-metoden 6.5.2015

- Logisk referensram, Jerker Johnson (Österbottens förbund)
- Koldioxidsnålhet i strukturfondsprojekt, Lea Gynther (Motiva Oy)

Uppdaterat 20.09.2019, klockan 12.32, Johanna Leppänen.