Regionala innovationer och försök

Finansieringen av regionala innovationer och försök (AIKO) bidrog till att säkerställa Finlands konkurrenskraft, öka tillväxten och dra nytta av resurser och kompetens på olika håll i landet. Genom att förbättra förutsättningarna för företagsverksamheten och regionernas förnyelseförmåga stärktes näringsstrukturen.

Finansieringen av regionala innovationer och försök (AIKO) har avslutats!


Blanketter:

Finansieringsansökan
Anvisningar för ifyllande av AIKO-finansieringsansökan
Anvisningar för ifyllande av bakgrundsblanketten för AIKO-finansieringsansökan (tillsatt 24.11.2017)
Specifisering av arbets- och näringsministeriet anvisningar 4.10.2017 (på finska) gällande uppföljningsuppgifterna

Utbetalningsansökan (uppdaterad 18.12.2018)

Bakgrundsblankett för insamling av delgenomförarens uppgifter  (uppdaterad 18.12.2018)
(OBS! Uppgifterna ska överföras till den egentliga utbetalningsansökans bakgrundsblankett)

Löneutredningsblankett

Slutrapport

 

Uppdaterat 26.03.2020, klockan 12.35, Johanna Leppänen.