Henkilöstö

Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen periaattein vanhoina työntekijöinä. Siirto koskee Pohjanmaalla n. 9 000 työntekijää, valtakunnallisesti n. 220 000 työntekijää Suurin osa henkilöstöstä siirtyy maakunnan tai maakunnan liikelaitoksen palvelukseen. Osa henkilöstöstä siirtyy talous- ja henkilöstöhallinnon tai tukipalveluiden yhtiöihin, jotka omistavat maakunta ja alueen kunnat.

Nykyiset työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa sopimuskauden loppuun. Henkilöstöä koskevat oikeudet ja velvollisuudet säilyvät. Uuden maakunnan henkilöstön palkkojen yhteensovittamista työstetään valtakunnallisessa työryhmässä. Määräaikaisessa palvelussuhteessa oleva henkilöstö siirtyy uuden työnantajan palvelukseen palvelussuhteensa keston ajaksi.

Henkilöstöasioiden valmistelun tavoitteet

Henkilöstöasioiden valmistelun tavoitteena on, että uusi Pohjanmaan maakunta on hyvä paikka työskennellä. Se pitää sisällään seuraavat periaatteet:

 -         Teemme työtä sen eteen, että uusi Pohjanmaa on hyvä paikka työskennellä!

-         Haluamme, että meillä on selkeä, yhteinen päämäärä ja että jokainen tuntee olevansa tärkeä ja kuuluvansa joukkoon.

-         Haluamme, että henkilöstömme on osaavaa ja voi hyvin.                                

-         Rakennamme organisaatiota, jossa henkilöstö voi vaikuttaa ja jossa voi kehittyä ammattilaisena.

-         Maakunta tukee ammatillista kehittymistä. Työntekijöillämme on korkeatasoista osaamista.

-         Haluamme luoda avoimen ja osallistavan toimintakulttuurin.

-         Tieto kulkee sujuvasti ja on helposti saatavilla.

-         Päämäärämme on toimia vuorovaikutteisesti. Työntekijöillä on aito mahdollisuus osallistua keskusteluun ja toiminnan kehittämiseen.

-         Kannustava ja turvallinen työkulttuuri pohjautuu oikeudenmukaiseen ja yhdenvertaiseen johtamiseen.

-         Fyysiset työolosuhteet ja työvälineet ovat tarkoituksenmukaisia ja mahdollistavat hyvän työsuorituksen.

-         Olemme uudistuva ja kehittyvä työyhteisö, jossa digitalisaatio ja tekninen kehitys mahdollistaa moniammatillisen työskentelyn ja työtapojen kehittämisen.

-         Muutostarpeet nähdään mahdollisuutena.

Hyvinvoiva, sitoutunut ja osaava henkilöstö on uuden maakunnan rakentamisen ja muutoksen onnistumisen kivijalka. 

 

Henkilöstöinfot

Henkilöstöinfot löytyvät Youtubessa kanavalta Ditt Österbotten - Sinun Pohjanmaasi

 

 henkilöitä eri organisaatioista, jotka siirtyvät maakuntaan

Uuden maakunnan leivissä

Tässä sarjassa tutustumme uuden maakunnan tehtäviin ja tulevaan henkilöstöön.

 • 15.03.2019
  Vuodenvaihteessa hieman eri aikoihin sote-valmistelun projektipäälliköinä aloittivat Päivi Berg (sairaanhoitaja, hallintotieteiden maisteri), Jenny Björndahl-Öhman (terveystieteiden maisteri) ja Pia Vähäkangas (terveystieteiden tohtori). Istahdimme saman pöydän ääreen tutustumaan.
 • 08.02.2019
  Maahanmuutolla ja kansainvälisten osaajien liikkuvuudella on kasvava elinkeinopoliittinen merkitys ja vaikutus Suomen kilpailukykyyn. Osaajien saatavuus on eri selvityksissä identifioitu yhdeksi suurimmista yritysten kasvun ja kansainvälistymisen haasteista, ja Suomi kilpailee parhaista osaajista muun maailman kanssa.
 • 14.01.2019
  Närpiön, Kaskisten, Kristiinankaupungin, Maalahden ja Korsnäsin maaseutuhallinto siirrettiin Rannikko-Pohjanmaan alaisuuteen vuonna 2012. Siirto oli seurausta maaseutuelinkeinoviranomaisiin sovellettavan lainsäädännön muutoksesta, jolla tehtävät keskitettiin suuremmille yhteistoiminta-alueille.
 • 14.01.2019
  Tiesitkö, että työ- ja elinkeinotoimistolla (TE-toimistolla) on tärkeä rooli maahanmuuttajien kotouttamisessa? Työnjako kuntien kanssa on sellainen, että TE-toimistolla on pääasiallinen vastuu työttömien maahanmuuttajien kotouttamisesta. Pohjanmaalla on enemmän maahanmuuttajia kuin koko maassa keskimäärin, joten Anita Sahlströmillä ja Jari Isohellalla sekä muilla Pohjanmaan TE-toimiston kotouttamisasiantuntijoilla riittää työsarkaa.
 • 06.11.2018
  Vaasan keskussairaalan tehtiin vuonna 2017 noin 9200 leikkausta. Yhä isompi osa leikkauksista tehdään päiväkirurgisesti eli potilas pääsee saman päivän aikana kotiin. Leikkauksia tehdään yhdellätoista erikoisalalla. Yleisimpiä leikkauksia ovat esimerkiksi lonkan ja polven tekonivelleikkaukset, suolistoleikkaukset, urologiset ja gynekologiset leikkaukset sekä lasten kita- ja nielurisaleikkaukset.
 • 08.06.2018
  Suunnittelija Ann-Helen Nysand ja erikoissuunnittelija Outi Korkiakoski työskentelevät Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyys-, yrittäjyys- ja osaaminen –yksikössä osaamisen kehittämispalveluiden parissa. Työpari vastaa mm. työllisyyttä edistävien palveluiden hankinnasta Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella. Toimivat koulutus- ja ohjauspalvelut vaikuttavat osaltaan siihen, että yritykset saavat osaavaa ja sitoutunutta työvoimaa, alueen kilpailukyky paranee ja alueen asukkaiden hyvinvointi paranee.
Päivitetty 03.12.2018, Kello 10.30, Petra Fager.