Henkilöstö

Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen periaattein vanhoina työntekijöinä. Siirto koskee Pohjanmaalla n. 9 000 työntekijää, valtakunnallisesti n. 220 000 työntekijää Suurin osa henkilöstöstä siirtyy maakunnan tai maakunnan liikelaitoksen palvelukseen. Osa henkilöstöstä siirtyy talous- ja henkilöstöhallinnon tai tukipalveluiden yhtiöihin, jotka omistavat maakunta ja alueen kunnat.

Nykyiset työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa sopimuskauden loppuun. Henkilöstöä koskevat oikeudet ja velvollisuudet säilyvät. Uuden maakunnan henkilöstön palkkojen yhteensovittamista työstetään valtakunnallisessa työryhmässä. Määräaikaisessa palvelussuhteessa oleva henkilöstö siirtyy uuden työnantajan palvelukseen palvelussuhteensa keston ajaksi.

Henkilöstöasioiden valmistelun tavoitteet

Henkilöstöasioiden valmistelun tavoitteena on, että uusi Pohjanmaan maakunta on hyvä paikka työskennellä. Se pitää sisällään seuraavat periaatteet:

 -         Teemme työtä sen eteen, että uusi Pohjanmaa on hyvä paikka työskennellä!

-         Haluamme, että meillä on selkeä, yhteinen päämäärä ja että jokainen tuntee olevansa tärkeä ja kuuluvansa joukkoon.

-         Haluamme, että henkilöstömme on osaavaa ja voi hyvin.                                

-         Rakennamme organisaatiota, jossa henkilöstö voi vaikuttaa ja jossa voi kehittyä ammattilaisena.

-         Maakunta tukee ammatillista kehittymistä. Työntekijöillämme on korkeatasoista osaamista.

-         Haluamme luoda avoimen ja osallistavan toimintakulttuurin.

-         Tieto kulkee sujuvasti ja on helposti saatavilla.

-         Päämäärämme on toimia vuorovaikutteisesti. Työntekijöillä on aito mahdollisuus osallistua keskusteluun ja toiminnan kehittämiseen.

-         Kannustava ja turvallinen työkulttuuri pohjautuu oikeudenmukaiseen ja yhdenvertaiseen johtamiseen.

-         Fyysiset työolosuhteet ja työvälineet ovat tarkoituksenmukaisia ja mahdollistavat hyvän työsuorituksen.

-         Olemme uudistuva ja kehittyvä työyhteisö, jossa digitalisaatio ja tekninen kehitys mahdollistaa moniammatillisen työskentelyn ja työtapojen kehittämisen.

-         Muutostarpeet nähdään mahdollisuutena.

Hyvinvoiva, sitoutunut ja osaava henkilöstö on uuden maakunnan rakentamisen ja muutoksen onnistumisen kivijalka. 

 

Henkilöstöinfot

Henkilöstöinfot löytyvät Youtubessa kanavalta Ditt Österbotten - Sinun Pohjanmaasi

 

 henkilöitä eri organisaatioista, jotka siirtyvät maakuntaan

Uuden maakunnan leivissä

Tässä sarjassa tutustumme uuden maakunnan tehtäviin ja tulevaan henkilöstöön.

Päivitetty 03.12.2018, Kello 10.30, Petra Fager.