08.06.2018
Hankinnoilla uutta osaamista!

Suunnittelija Ann-Helen Nysand ja erikoissuunnittelija Outi Korkiakoski työskentelevät Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyys-, yrittäjyys- ja osaaminen –yksikössä osaamisen kehittämispalveluiden parissa. Työpari vastaa mm. työllisyyttä edistävien palveluiden hankinnasta Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella. Toimivat koulutus- ja ohjauspalvelut vaikuttavat osaltaan siihen, että yritykset saavat osaavaa ja sitoutunutta työvoimaa, alueen kilpailukyky paranee ja alueen asukkaiden hyvinvointi paranee. Koulutus ja osaaminen ovat perusta myös uusille innovaatioille ja yrittäjyydelle.

Outi Korkiakoski ja Ann Helen Nysand pieni

Maakuntauudistuksen myötä nykyiset TE- ja yrityspalvelut yhdistetään kasvupalveluksi ja tuotantoa avataan enemmän kilpailulle. Avoin ja tasapuolinen kilpailuttaminen avaa yrityksille ja palveluntarjoajille mahdollisuuksia tarjota tuotteitaan ja palveluja entistä enemmän myös julkiselle - sektorille.

Outi:

Työllisyyden hoitoon käytetään rahaa vuositasolla noin 20 milj. €. Rahasta 10 miljoonaa käytetään palkkatukeen ja 10 milj. palvelujen hankintaan. Hankittavia palveluja ovat työvoimakoulutus yrittäjäksi aikoville, erilaiset räätälöidyt ammatilliset koulutukset, REKRY-koulutukset yhteishankintana työnantajien kanssa sekä kotoutumiskoulutukset. Koulutus- ja uravalintoja etsiville järjestetään erilaisia valmennuspalveluja. Hankittavia palveluja ovat myös erilaiset asiantuntija-arviot. Yhteistyössä alueen ammatillisten oppilaitosten kanssa suunnittelemme myös tutkintotavoitteisia työvoimakoulutuksia.

Hyvä hankinta edellyttää hyvää suunnittelua

Hankintoja suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimiston, oppilaitosten sekä yksityisten palveluntuottajien kanssa.  Palvelut hankitaan asiakkaita varten, mutta myös yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tarpeet on tunnistettava ja yhteen sovitettava asiakkaiden tarpeiden kanssa. Palvelut kilpailutetaan ja kilpailutuksessa noudatetaan mm. lakia julkisista hankinnoista.

- Seuraamme jatkuvasti työmarkkinoita ja yritämme tunnistaa eri toimialojen osaamistarpeita” Ann-Helen kertoo.

- Ennen tarjouskilpailua laadimme hankinnan kriteerit, jotka pisteytetään tarjouskilpailussa. Hinnan lisäksi pisteytetään esim.  laatukriteerit, kuten henkilöstöresurssit, palvelun sisältö ja toimitusvarmuus. Hankinnoissa huomioidaan myös alueen kaksikielisyys ja kansainvälinen toimintaympäristö.

- Yhteiskunnan rahat pyritään käyttämään tehokkaasti ja laadukkaasti ja laatua ja vaikuttavuutta seurataankin tarkasti asiakaspalautteiden ja työnvälitystilastojen avulla. Ongelmiakin toisinaan tulee, kun on monia osapuolia ja muuttuva ympäristö. Näihin puututaan neuvottelemalla ja reklamaatiolla, mikä on osa jatkuvaa palvelujen kehittämistä. Lisäksi alueella toimii mm. toimialakohtaisia ohjausryhmiä, joissa olemme aktiivisesti mukana” Outi kertoo.

Elinikäisellä ohjauksella kestäviä ratkaisuja kansalaisten ja työelämän tarpeisiin

Pohjanmaalla toimii elinikäisen ohjauksen jaos (ELO). Se koordinoi ja kehittää elinikäiseen ohjaukseen liittyviä palveluja sekä välittää koulutuksen neuvottelukunnalle elinikäiseen ohjaukseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä kentän asiantuntijoilta.

Ohjauksella autetaan kansalaisia eri elämän vaiheissa tunnistamaan kykynsä, osaamisensa, kiinnostuksensa ja tekemään koulutukseen ja työuraan liittyviä valintoja.

Tässä työssä yksikään päivä ei ole samanlainen ja koko ajan saa oppia uutta.

 

 

 

 

 

 

Siirry "Henkilöstö"-sivulle
Päivitetty 03.12.2018, Kello 10.30, Petra Fager.