06.03.2018
Hygieniahoitajat tekevät töitä maakunnan potilasturvallisuuden eteen

Uuden maakunnan leivissä 

Tässä juttusarjassa tutustumme uuden maakunnan tehtäviin ja tulevaan henkilöstöön. Marja Leppälä ja Elina Välivainio ovat Vaasan keskussairaalan hygieniahoitajia, joiden tehtäväkenttänä on nyt jo koko maakunta.

– Teemme monenlaista työtä hygienian saralla. Asiakkaitamme ovat muut hoitoalan työntekijät ja ammattilaiset, jotka tarvitsevat ohjausta resistenttien bakteerien, epidemioiden tai hankalien infektioiden kanssa, Marja Leppälä kertoo.

– Opastamme esimerkiksi suojainten ja käsihuuhteen käytössä ja käsihygieniassa ylipäätään. Asiakkaanamme on koko sairaanhoitopiiri: keskussairaala, lähisairaalat, terveyskeskukset, mukana myös sosiaalipuoli, täydentää Elina Välivainio.

Tällä hetkellä keskussairaalalla on kaksi hygieniahoitajaa ja yksi infektiolääkäri. Kolmas hygieniahoitaja rekrytoidaan kevään aikana, mikä helpottaa Leppälää ja Välivainiota selvästi. Hygieniahoitajat ja infektiolääkäri ohjeistavat sairaanhoitopiiriä ja yhteistyötahoja myös aina Potilasturvallisuustiedotteen vuoden kolmannessa numerossa.

hygieniahoitajat uutiskirje pieni Marja Leppälä ja Elina Välivainio

 

Uusi tartuntalaki tiivistää yhteistyötä myös sosiaalipuolen kanssa

Hygieniahoitajat kertovat, että uuden tartuntalain myötä myös sosiaalisektorin toimijoilta vaaditaan esimerkiksi hygieniasuunnitelmia. Sosiaalisektori voi niitä tehdessään tarvittaessa konsultoida keskussairaalan hygieniahoitajia.

– Lisäksi ylläpidämme tilastoja infektioiden esiintyvyydestä keskussairaalasta. Suojainten käytön ja turvallisten työtapojen ohjeistaminen pandemiatilanteessa kuuluu myös työtehtäviimme. Viime aikoina olemme tehneet tiivistä yhteistyötä THL:n kanssa hinkuyskän tiimoilta, hygieniahoitajat kertovat.

Työkenttä ei uudessa maakunnassa pienene

Maakuntauudistus ei tunnu Leppälälle ja Välivainiolle vielä kovin tutulta. Sen mukanaan tuomia mahdollisia hyötyjä on vielä vaikea nimetä.

– Se on kuitenkin varmaa, että työkenttä ei uudistuksen myötä pienene. Moniresistenttejä mikrobeja tulee koko ajan lisää, elämä kansainvälistyy, ihmiset matkustelevat, tulee maahanmuuttoa, noro jyllää ja influenssa tulee joka vuosi. Ne työllistävät meitä koko ajan enemmän, Välivainio arvelee.

Hygieniahoitajat toivovat, että jo uuden maakunnan suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon asiantuntijoiden näkemyksiä:

– Tulevaisuuden resurssimäärä mietityttää. Koko piirissä on vain yksi infektiolääkäri. Kun asioita suunnitellaan ja etenkin jos mietitään hygienia-alalle lisää töitä, olisi hyvä olla siinä suunnitteluvaiheessa yhteydessä kyseistä työtä tekeviin henkilöihin.

 

Vaasan sairaanhoitopiirin tehtävänä on järjestää erikoissairaanhoidon palvelut Pohjanmaan rannikkoalueen väestölle. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, jonka omistaa 13 jäsenkuntaa, on toiminut nykyisessä muodossaan vuodesta 1991. Hallinnollisesti sairaanhoitopiiri koostuu yhdestä sairaalasta, joka ylläpitää toimintaa Kristiinankaupungissa ja Vaasassa. Sairaala tarjoaa palveluja monella erikoissairaanhoidon alalla, joita tukevat useat palveluyksiköt. Vaasan keskussairaalan noin 2200 eri alan asiantuntijaa tekevät työtä potilaiden hoidon ja hoitoa tukevien palveluiden parissa.

 

 

Siirry "Henkilöstö"-sivulle
Päivitetty 03.12.2018, Kello 10.30, Petra Fager.