11.04.2018
Psykososiaaliset palvelut alueen väestölle ilman odottelua

Uuden maakunnan leivissä

Tässä juttusarjassa tutustumme uuden maakunnan tehtäviin ja tulevaan henkilöstöön. Helena Lundman-Evars, Mikaela Granfors, Mira Turtonen ja Camilla Engman työskentelevät Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymän psykososiaalisessa keskuksessa. 

 

Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymän (Närpiö, Kaskinen, Kristiinankaupunki, Maalahti ja Korsnäs) psykososiaalinen keskus aloitti toimintansa 1.1.2012. Lähtökohtana oli mielenterveyden edistäminen ja ehkäisevä työ, jossa mielenterveyspalvelut tavoittavat mahdollisimman aikaisessa vaiheessa asiakkaat ja heidän läheisensä. Osastohoidon palvelut saadaan Vaasan keskussairaalan psykiatrian yksiköstä. Psykososiaalinen keskus huolehtii kuntayhtymän alueen väestön mielenterveysongelmien ja oireiden hoidosta antamalla lääkinnällistä hoitoa, terapioita ja kuntoutusta.

Helena och MikaelaJohtava psykologi Helena Lundman-Evars ja osastonhoitaja Mikaela Granfors

 

Psykososiaalisen keskuksen palveluja on lisäksi saatavilla alueen jokaisessa terveyskeskuksessa, jonne on sijoitettu psykologeja sekä psykiatrian sairaanhoitajia. Asiakkaan kannalta hoitopolku on suunniteltu siten, että hoidon hakeminen olisi mahdollisimman helppoa – ensimmäinen kontakti tapahtuu omassa terveyskeskuksessa, jossa arvioidaan hoidon tarve.

- On haaste ja etuoikeus työskennellä psykososiaalista tukea tarvitsevien ihmisten kanssa. Työ on vaihtelevaa, kiinnostavaa ja vastuullista, mutta voi myös tuntua raskaalta ja kuormittavalta. Työ on sekä itsenäistä että tiimityötä. Meitä henkilöstöä auttaa eteenpäin hyvä yhteishenki sekä kollegoiden tuki. Huumori on tärkeä osa työyhteisöä ja suklaa toimii ensiapuna, sanoo Mikaela Granfors, joka työskentelee osastohoitajana psykososiaalisessa keskuksessa.

Psykososiaalisen keskuksen pääpaikka on Närpiössä, jonne asiakkaat ohjataan tarpeen vaatiessa jatkotutkimuksiin. Närpiön yksikkö vastaa pidempien terapiahoitojen, selvitysten, psykiatrin arvioiden ja kuntoutuksen järjestämisestä. Psykososiaalisen yksikön toimintaa täydentää myös  liikkuva tiimi, joka tekee kotikäyntejä ja antaa psyykkistä ensiapua. Eteläisen Pohjanmaan kuntien väestö saa keskitetysti erilaiset psykososiaaliset palvelut, kuten psykiatrian avohoito, puheterapiaa ja päihdehuollon palveluja saman katon alta. Kun toiminnassa ei ole lähetepakkoa, on hoitoon hakeutuminen ja huolen ilmaiseminen vailla kynnyksiä tai seuraavalle luukulle siirtämistä.

Traumaattisten tilanteiden jälkeisen psykososiaalisen tuen ja palvelujen järjestäminen lakiin perustuvaa palvelujärjestelmää. Alueellinen kriisityöryhmä vastaa traumaattisten tapahtumien yhteydessä annettavan psykososiaalisen tuen järjestämisestä yhteistyössä jäsenkuntien kanssa. Kriisityön koordinoinnista vastaa psykososiaalinen keskus.

Mira och CamillaPsykologi Mira Turtonen ja puheterapeutti Camilla Engman

 

Psykososiaalisessa yksikössä on vuoden 2017 aikana kokeilu ns. psykiatrian vastuulääkärimallia. Vuonna 2018 psykiatrian palvelut tuotetaan sekä perinteisinä vastaanottopalveluina että etävastaanoton kautta. Tavoitteena on turvata alueen väestön psykososiaalisten palvelujen saatavuus. Psykiatrian avohoidon kehittäminen ja palvelujen tuominen lähemmäksi muita palveluja sekä palvelujen saatavuuden parantaminen on selvästi vähentänyt asiakkaiden osastohoidon tarvetta. Asiakkaat pääsevät nopeasti psykososiaalisten palvelujen piiriin ja palaavat entistä nopeammin myös takaisin työelämään, koulutukseen sekä läheistensä luokse.

- Olemme olleet tyytyväisiä psykiatrian avohoidon malliin ja toivomme, että se on saatavilla koko Pohjanmaan maakunnassa, kun sote-uudistuksessa maakunnat ottavat isomman roolin palvelujen tuottamisessa ja järjestämisessä, sanoo Jarkko Pirttiperä, Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymän johtaja.

 

 

 

Jarkko Pirttiperä
Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymän johtaja
Helena Lundman-Evars
Johtava psykologi, psykososiaalinen keskus
Mikaela Granfors
Osastonhoitaja, psykososiaalinen keskus

Siirry "Henkilöstö"-sivulle
Päivitetty 03.12.2018, Kello 10.30, Petra Fager.