08.10.2018
Toiveena saumaton yhteistyö perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa

Terveydenhoitaja Suvi Ylikojola, perushoitaja Sari Silmu ja yleislääketieteen erikoislääkäri Anja Vakkala-Ylinen huolehtivat kuntalaisten terveydestä Kirkkopuistikon terveysasemalla Vaasan kaupungilla. He antavat työssään laadukasta ja monipuolista terveydenhoitoa vauvasta vaariin.

– Otan vastaan Kirkkopuistikon terveysasemalle tulevia asiakkaita ja vastaan terveysasemalle tuleviin puheluihin. Keskustellessani asiakkaiden kanssa, teen samalla hoidon tarpeen arviointia ja ratkaisuja jatkohoidosta, kertoo Sari Silmu työstään.

Laadukasta hoitoa kaikille

Suvi Ylikojola toimii sekä sairaanhoitajan että terveydenhoitajan rooleissa tarpeen mukaan. Asiakkaina ovat kaikenikäiset asukkaat, vauvasta vaariin.

– Osan työajastani pidän päivystysvastaanottoa, jossa vastaan voi tulla monenlaista asiakasta eri syiden vuoksi. Toimimme hoitaja-lääkäri-työpareina esimerkiksi verenpainepotilaille ja muistisairaille. Minun parini on lääkäri Anja Vakkala-Ylinen. Hoidamme tiiviissä yhteistyössä potilaat heidän hoitotarpeiden mukaisesti. Teemme yhdessä myös toimenpiteitä, kuten luomenpoistoja, kuvailee Ylikojola.

Ylinen-Vakkala toimii terveysaseman vastaavana lääkärinä. Hän koordinoi lääkäreiden tehtäviä niin, että lääkäreiden vastaanottoajat riittävät päivystykseen, perusvastaanottoon, toimenpiteisiin, neuvoloihin ja kouluihin. Hän on myös paljon yhteistyössä muiden terveysasemien lääkäreiden kanssa.

 

20181008 Sari Suvi Anja Johanna JussilaPerushoitaja Sari Silmu, terveydenhoitaja Suvi Ylikojola ja yleislääketieteen erikoislääkäri Anja Vakkala-Ylinen suunnittelevat yhdessä Kirkkopuistikon terveysaseman toimintaa.

 

Saumaton yhteistyö erikois- ja perussairaanhoidossa

Maakunta- ja sote-uudistuksen tilanne elää koko ajan, ja suunniteltu muutos on todella suuri. Silti muutokselta odotetaan paljon.

– Itse toivon, että sote-uudistuksessa huomioidaan ennaltaehkäisevän työn merkittävä vaikutus. Toivon myös, että digitaaliset palvelut todella toimivat, myös teknisesti, esittää Silmu ajatuksensa uudistuksesta.

Valinnanvapaus koetaan hyväksi muutokseksi, mutta toimivuutta pohditaan.

– Toivon, että valinnanvapaus toimii niin kuin se on suunniteltu. Silti mielessäni herää kysymys: toimiiko se todella? pohtii Ylikojola.

Vakkala-Ylinen toivoo, että valinnanvapaus antaa mahdollisuuden tarjota laadukasta hoitoa tasapuolisesti kaikille asukkaille yhdenmukaisten hoitokriteerien pohjalta.

– Palvelut ja terveydenhoito tulisi suunnitella mahdollisimman järkevästi ja kustannustehokkaasti. Hinta-laatusuhde on oltava kohdallaan. Saumaton yhteistyö perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä on todella tärkeää, listaa Vakkala-Ylinen ajatuksiaan tulevasta.

 Kunnissa on hoidettu vuosikymmenien ajan ansiokkaasti äitiys- ja lastenneuvolatoimintaa sekä kouluterveydenhuoltoa. Yksityisillä terveyspalveluita tuottavilla yrityksillä ei näitä palveluja ole ollut. Vaasan terveyskeskus toimii myös opetusterveyskeskuksena lääkäreille ja hoitajille. Tilanne on maakunta- ja sote-uudistuksen myötä muuttumassa pikkuhiljaa toisenlaiseksi.

 

Teksti ja kuva: Johanna Jussila

Siirry "Henkilöstö"-sivulle
Päivitetty 03.12.2018, Kello 10.30, Petra Fager.