14.01.2019
Työ olisi parasta kotoutumista!

Tiesitkö, että työ- ja elinkeinotoimistolla (TE-toimistolla) on tärkeä rooli maahanmuuttajien kotouttamisessa? Työnjako kuntien kanssa on sellainen, että TE-toimistolla on pääasiallinen vastuu työttömien maahanmuuttajien kotouttamisesta. Pohjanmaalla on enemmän maahanmuuttajia kuin koko maassa keskimäärin, joten Anita Sahlströmillä ja Jari Isohellalla sekä muilla Pohjanmaan TE-toimiston kotouttamisasiantuntijoilla riittää työsarkaa.

Kotoutumisprosessi alkaa asiakkaan tilanteen perusteellisella alkukartoituksella. Sen jälkeen asiakas tekee yhdessä kotoutumisasiantuntijan kanssa kotoutumissuunnitelman, jonka mukaisesti hän etenee kohti lopullista päämäärää, työllistymistä. Kotoutumissuunnitelmaa seurataan ja tarkistetaan säännöllisesti ja aina tarpeen mukaan. TE-toimiston kotouttamisen asiantuntijat tekevät tiivistä yhteistyötä kouluttajien ja kuntien edustajien kanssa.

20190114 TE toimisto koto 2 2

Kotoutumisaika on yleensä noin kolme vuotta. Sinä aikana maahanmuuttajan pitäisi oppia suomen tai/ja ruotsin kieli ja saada muut valmiudet, että hän pystyisi työskentelemään suomalaisessa työelämässä. Maahanmuuttajat ovat hyvin heterogeeninen ryhmä monessa suhteessa. Osalla on korkea koulutus ja esimerkiksi hyvä englannin kielen taito, mutta osan kanssa liikkeelle lähdetään luku- ja kirjoitustaidon opiskelusta.

TE-toimiston maahanmuuttajataustaiset asiakkaat puhuvat useita kymmeniä eri kieliä äidinkielenään, joten vaikka kotouttamisen asiantuntijat ovat kielitaitoisia, käytetään paljon myös tulkkien apua varsinkin kotoutumisen alkuvaiheessa.

– Arabia, somali, dari (persia), swahili, tigrinja, ranska ja kurdi ovat maahanmuuttajien eniten puhumat kielet Vaasassa juuri nyt, kertoo Jari Isohella.

20190114 TE toimisto koto 3 2

Maahanmuuttajat työllistyvät Pohjanmaan maakunnassa paremmin kuin koko maassa keskimäärin. Silti maahanmuuttajien työttömyysaste on meilläkin huomattavan korkea kantaväestöön verrattuna (15,7 % kontra 5,8 % lokakuussa 2018). Korkea koulutuskaan ei aina ole tae siitä, että maahanmuuttaja löytäisi helposti töitä. Usein tarvitaan tutkinnon täydentämistä ja tietenkin kotimaisten kielten opiskelua. Monasti maahanmuuttaja voi senkin jälkeen joutua tyytymään koulutustaan ja osaamistaan huomattavasti vaatimattomampiin töihin. Jopa tohtorin tutkinnon tekniikan alalla suorittanut maahanmuuttaja voi olla ilman alansa töitä kymmenistä työpaikkahakemuksista huolimatta, vaikka Pohjanmaan työnantajat raportoivat työvoimapulasta erityisesti teknisillä aloilla.

– Haluamme rohkaista työnantajia palkkaamaan myös maahanmuuttajataustaisia työnhakijoita, vaikka heidän suomen tai ruotsin kielitaitonsa ei olisikaan täydellistä. Useasti maahanmuuttajien kova halunsa päästä töihin ja heidän työmotivaationsa korvaa mahdolliset puutteet kielitaidossa. Työ olisi parasta kotoutumista, toteaa Anita Sahlström.

Siirry "Henkilöstö"-sivulle
Päivitetty 03.12.2018, Kello 10.30, Petra Fager.