13.07.2020
Finansiering för utveckling av turism

Ny finansiering erbjuds för att främja turistnäringens återhämtning och utveckla turismen i regionerna. Den kan sökas av regionala turistorganisationer och motsvarande aktörer som stöder företagens verksamhet och utvecklar turismen på bred front i regionen.

Finansiering kan ansökas för projekt som stöder regionernas möjligheter att utveckla turismen, stärker ledarskapet inom och samordningen av turismutvecklingen i regionen och effektiviserar nationellt samarbete. I den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 har det reserverats sammanlagt fyra miljoner euro för projekten. Regeringens mål är att hjälpa turistföretagen att återhämta sig från coronakrisen.

En riktad utlysning av finansiering ordnas 3 juli 2020–31 augusti 2020. Den finansierande myndigheten för aktörer i landskapen i Södra och Västra Finland är Egentliga Finlands förbund.

Länk till arbets- och näringsministeriets pressmeddelande

Meddelande om utlysningen och ansökningsblankett på Egentliga Finlands förbunds webbplats

KvarkenKvarkens världsnaturarv, Replot, Korsholm

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.