30.06.2020
Pälsbranschens framtid allvarligt hotad

Ställningstagande 30.6.2020

Det finns cirka 700 pälsfarmer i Finland. Största delen av dem är familjeföretag. Pälsproduktionen är speciellt viktig för de österbottniska landskapen.

Nästan hela pälsfarmernas produktion säljs till andra länder. År 2019 var värdet på exporten över 300 miljoner euro. Sammanlagt sysselsätter pälsbranschen tusentals finländare. Skatteinkomsterna och avgifterna från pälsnäringen är viktiga för samhället och kommunekonomin i de österbottniska landskapen.

Coronakrisen har försatt pälsnäringen, som sedan tidigare var i ekonomisk nöd, i en outhärdlig situation. Det har inte varit möjligt att ordna pälsauktionen som vanligt och många farmer har oöverstigliga betalningssvårigheter.

Staten har tagit ett seriöst grepp om att sköta coronakrisen. Alla branscher som har lidit av krisen ska beaktas då krisen sköts. Enligt uppskattningar har förlusterna inom pälsnäringen under våren varit minst 80 miljoner euro.

Det är nödvändigt att pälsbranschen och dess särdrag tas i beaktande då åtgärder vidtas för att hjälpa företag i Finland på fötter igen efter sviterna av coronaepidemin.

Landskapsdirektörerna
Kaj Suomela, Österbottens förbund
Asko Peltola, Södra Österbottens förbund
Jyrki Kaiponen, Mellersta Österbottens förbund
Pauli Harju, Norra Österbottens förbund

kettutarhaBild: Fifur

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.