Botnia-Atlantica

Botnia-Atlanticaprogrammet för gränsöverskridande samarbete

Botnia-Atlanticaprogrammets mål är att stärka samarbetets strukturer och tillväxt inom programområdet under åren 2007–2013. Programmet är en fortsättning på Kvarken-Mittskandia Interreg IIIA-programmet som genomfördes under perioden 2000–2006. EU:s finansiering av programmet kommer via målet Europeiskt territoriellt samarbete, som medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Det gränsöverskridande samarbetet kan också kallas Interreg IV A.

För projekt som finansieras av Botnia-Atlanticaprogrammet behövs förutom finansiering från EU också nationell offentlig finansiering.

Programområdet omfattar delar av Finland, Sverige och Norge. Det egentliga programområdet i Finland omfattar landskapen Österbotten, Mellersta Österbotten och Satakunta. Sverige deltar med Västerbottens och Västernorrlands län samt Nordanstigs kommun och Norge med Nordlands fylke. Dessutom deltar landskapet Södra Österbotten i Finland och Gävleborgs län i Sverige som s.k. angränsande områden. Geografiskt är programområdet betydligt större än det tidigare Kvarken-Mittskandiaprogrammet.

Programmet möjliggör en finansiering av projekt under följande sex teman:

  • miljö
  • trafik
  • samhörighet
  • kompetens
  • näringslivsamhälle

Genom programmet finansieras gemensamma projekt över landsgränserna. Ett finansierat projekt kan vara gemensamt för Finland och Sverige, för Sverige och Norge, Finland och Norge eller för alla tre länder, men minst två olika regioner och länder måste delta i varje projekt.

Verkställighetsprojekt (s.k. normala projekt) får inte överskrida tre år. Innovativa projekt (på högst ett år) kan genomföras för att pröva nya idéer och samarbetsparter. Lyckade nyskapande projekt kan utvecklas till verkställighetsprojekt. Projektfinansiering kan dessutom beviljas för etablerandet av nya, gränsöverskridande nätverk.

EU-finansieringen beviljas av den förvaltande myndigheten för Botnia-Atlanticaprogrammet, Länsstyrelsen i Västerbottens län i Umeå, förutsatt att styrkommitén godkänner projektet. Förutom EU-finansieringen förutsätts en lika stor nationell offentlig medfinansiering. Medfinansieringen fördelas mellan de länder som deltar i projektet. I Finland kan medfinansieringen komma från staten, kommuner eller statligt och kommunalt finansierade myndigheter och inrättningar.

Österbottens förbund kan finansiera projekt som genomförs i Österbotten.

Se Botnia-Atlanticas webbplats för mera information

Den nya programperioden 2014 - 2020 närmar sig

Uppdaterat 14.11.2018, klockan 13.49, Marie Sjölind.