Invånare

invånarna väljer landskapsfullmäktige och påverkar på olika sätt

Var med och påverka ditt nya Österbotten på det sätt som passar dig. 

Förändringar kan vara skrämmande, men de kan också erbjuda möjligheter att tänka om. Österbotten har nu fått chansen att bli ett ännu bättre landskap för nuvarande och blivande invånare. Var med och hjälp oss hitta landskapets fulla potential!

Läs mera om deltagande och inflytande under beredningen av det nya landskapet (presentation 21.8.2018)

Svara på vår enkät

Du kan börja med att svara på vår korta enkät. Den har vi sammanställt för att höra vad du tycker är viktigast i morgondagens Österbotten. 

 

Uppdaterat 20.11.2018, klockan 10.56, Petra Fager.