Påverka

Har du frågor, kommentarer eller annan respons om reformen? Vad tycker du är viktigt i Österbotten i framtiden?

Du kan hoppa över enkätfrågorna om du bara vill fråga eller kommentera något.

Svaren och informationen beaktas i beredningen och då kommunikationen kring reformen planeras. Frågor, idéer och önskemål meddelas till den som har ansvar för beredningen av frågan.    

 

Vill du ställa en fråga, ge respons eller kommentera reformen i Österbotten?

Tack för ditt svar! Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill bli kontaktad.

Uppdaterat 16.01.2018, klockan 14.52, Petra Fager.