Kulttuuri

Kulttuuritoiminnalla vahvistamme maakunnallista identiteettiä ja luomme hedelmällisen kasvualustan luovuudelle ja uusille innovaatioille. Tavoitteemme on yhdessä monien yhteistyökumppaneidemme kanssa mm. nostaa Vaasa yhdeksi maamme johtavista kulttuurikeskuksista ja saada aikaan aitoa kulttuurista vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken.

Kulttuurilautakuntamme hoitaa maakunnan suomenkielisen väestön kulttuuriasioita. Lisäksi se vastaa maakunnan kielellisten palvelujen kehittämisestä.

Kulttuuriyksikkö toimeenpanee kulttuurilautakunnan päätökset ja kulttuurilautakunnalle määrätyt tehtävät. Yksikkö vastaa kaksikielisen Pohjanmaan lastenkulttuuriverkoston toiminnasta sekä maakunnan kulttuurin kehittämisestä ja edunvalvonnasta yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Who Cares Tarja Hautamaki 8aKuva: Tarja Hautamäki

Päivitetty 14.06.2020, Kello 16.35, Harriet Skog-Mandell.