Kulturvård II

Projektet Kulturvård II 1.5–31.12.2019

Målet med projektet Kulturvård II är att integrera kultur som en del av såväl social- och hälsovårdstjänsterna som främjandet av hälsa och välfärd efter att landskaps- och vårdreformen strandade. Projektet är en fortsättning på projektet Kulturvård, som genomfördes i fjol.

Fortsättningsprojektet består av tre delprojekt. I Österbotten och Södra Österbotten ligger fokus på att utveckla konst- och kulturbaserade välfärdstjänster för äldre. I Norra Savolax är tyngdpunkten att stöda kundens kulturella rättigheter och förbättra tillgängligheten till kultur inom social- och hälsovårdstjänster. I Egentliga Finland koncentrerar man sig på sjukvårdsdistriktets roll vid främjandet av kulturell välfärd.

Projektet administreras och samordnas av Österbottens förbund. Delgenomförarna är Södra Österbottens och Norra Savolax förbund samt Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Centret för konstfrämjande har beviljat projektet en finansiering på 100 000 euro. 

Läs projektets nyhetsbrev:

Nyhetsbrev 3 (januari 2020)
Nyhetsbrev 2 (december 2019)
Nyhetsbrev 1 (oktober 2019)

DSC 4


Foto: Tarja Hautamäki

Uppdaterat 25.02.2020, klockan 16.45, Marie Sjölind.