Landskapsval

I valet väljs 59 medlemmar till Österbottens landskapsfullmäktige. Fullmäktige är landskapets högsta beslutande organ.

Får jag rösta?

Du får rösta om din hemkommun är i Österbotten, du har fyllt 18 år och du är finsk medborgare eller har bott i Finland tillräckligt länge.

Noggrannare information om rösträtt hittar du här.

 

Vad gör landskapet?

Landskapets uppgifter är sysselsättande och företagande, regional utveckling, social- och hälsovård, miljö, planläggning, trafik och landsbygdstjänster. Landskapsfullmäktige besluter om hur uppgifterna sköts i Österbotten.

Vad besluter landskapsfullmäktige om?

Fullmäktige besluter om landskapsstrategin, som styr hela landskapets verksamhet, samt besluter om landskapets ekonomi och fördelar pengarna till landskapets verksamhet. Fullmäktige definierar landskapets servicelöfte och servicenivå.

Uppdaterat 20.11.2018, klockan 10.48, Petra Fager.