Maakuntavaalit

Vaaleissa valitaan 59 jäsentä Pohjanmaan maakuntavaltuustoon. Valtuusto käyttää maakunnan ylintä päätösvaltaa. 

Saanko minä äänestää?

Saat äänestää, jos kotikuntasi on Pohjanmaalla, olet täyttänyt 18 vuotta, suomalainen tai asunut Suomessa riittävän kauan.
Äänioikeutetuille lähetetään postitse tieto äänioikeudesta.

Tarkemmat tiedot äänioikeudesta löydät Oikeusministeriön vaalisivuilta. 

 

Mitä maakunta tekee?

Maakunnan tehtäviä ovat työllisyys ja yrittäjyys, aluekehittäminen, sosiaali- ja terveydenhuolto, ympäristö, kaavoitus, liikenne sekä maaseutupalvelut. Maakuntavaltuusto päättää miten nämä tehtävät hoidetaan Pohjanmaalla.  

 

Mistä maakuntavaltuusto päättää?

Valtuusto päättää maakuntastrategiasta, joka ohjaa koko maakunnan toimintaa. Lisäksi se päättää maakunnan taloudesta ja jakaa rahat maakunnan toimintaan. Valtuusto määrittelee maakunnan palvelulupauksen ja palvelutason.

 

Päivitetty 20.11.2018, Kello 10.50, Petra Fager.