Materiaalit ja viestintä

Tällä sivulla julkaisemme kaikki uutiset ja tiedotteet maakuntauudistuksesta Pohjanmaalla.

tietokone, kynä ja puhelin pöydällä

Viestintäryhmä

Uudistuksen viestintää suunnittelee viestintäryhmä. Jotta kaikki näkukölmat ja kohderyhmät saataisiin viestinnässä huomioitua, edustavat ryhmän jäsenet Pohjanmaan liittoa, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksia, Vaasan sairaanhoitopiiriä, Pohjanmaan pelastuslaitosta, Vaasan kaupunkia, Pohjanmaan TE-toimistoa, Pietarsaaren kaupunkia/Pietarsaaren seudun yhteistoiminta-aluetta sekä Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymää (K5).

Ryhmä suunnittelee uudistukseen liittyvät viestintätoimenpiteen Pohjanmaalla mm. tuottamalla helposti ymmärrettävää tietoa uudistuksesta ja sen vaikutuksista eri kohderyhmille.

Viestintärinki

Maakuntauudistuksen viestinnän tueksi olemme perustaneet viestintäringin, jossa on yhteyshenkilöitä muutoksen koskettamista organisaatioista. Eikö sinun organisaatiosi saa tarpeeksi tietoa uudistuksesta Pohjanmaalla? Ilmoita halukkuudestasi liittyä rinkiin Petra Fagerille (ks. "Ota yhteyttä").Päivitetty 20.11.2018, Kello 10.59, Petra Fager.