Toiminnan ja talouden neuvottelupäivät


Toiminnan ja talouden neuvottelupäivät edistävät vuorovaikutusta valtioneuvoston ja maakuntien välillä. Neuvottelupäivien tavoitteena on saavuttaa maakunnan ja valtioneuvoston yhteinen näkemys maakunnan tilannekuvasta, tehtävien järjestämisestä, kustannusten hallinnan kannalta välttämättömistä toimenpiteistä sekä maakunnan rahoituksen riittävyydestä. Neuvottelujen johtopäätöksiä hyödynnetään mm. julkisen talouden suunnitelman valmistelussa ja maakunnan omassa toiminnan ja talouden suunnittelussa.

Tarkempia tietoja myöhemmin. 

Päivitetty 12.10.2016, Kello 13.52, .