Uutiset ja tiedotteet
 • 14.08.2018
  Maakunta- ja sote-uudistuksen myötä siirretään joukko valtion, kuntien ja kuntayhtymien sopimuksia uudelle maakunnalle. Luovuttavien organisaatioiden sopimukset käydään läpi ja prosessia Pohjanmaan liitossa vetää juristi Victor Svarvars. Läpikäytäviä sopimuksia on arviolta 5000 ja ne liittyvät maakunnalle siirtyviin toimintoihin, kuten terveydenhuoltoon ja tietohallintoon.
 • 08.08.2018
  Pohjanmaa on valittu digituen pilottimaakunnaksi. Kokeilussa tullaan luomaan verkosto, joka tukee eri kohderyhmiä digi-palveluiden käytössä. Toimintamallilla pyritään varmistamaan digituen maakunnallinen saatavuus riippumatta äidinkielestä tai asuinpaikasta.
 • 26.06.2018
  Yhteistyö nousee tulevan syksyn maakuntavalmistelussa keskeiseksi teemaksi.  Sitä on rakennettava niin uuden maakunnan sisällä eri palvelujen välillä kuin valtion ja kuntien suuntaan. Maakuntien välinen yhteistyö on keskeinen keino järjestää ja tuottaa palveluja maakunnan asukkaille ja asiakkaille.
 • 25.06.2018
  Maakuntahallitus päätti asettaa uuden poliittisen ohjausryhmän, jonka kokoonpano vastaa viime kuntavaalien tulosta. Tämä tarkoittaa, että ryhmään tulee 26 jäsentä: Ruotsalainen kansanpuolue 14, Sosialidemokraatit 4, Kokoomus 2, Kristillisdemokraatit 2, Keskusta 1, Perussuomalaiset 1, Vasemmistoliitto 1 ja Vihreät 1.
 • 15.06.2018
  Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu jatkuu Pohjanmaalla. Vielä on epäselvää, koska uudistusta koskevat lait käsitellään eduskunnassa, mutta käsittely siirtyy syksyyn. Pohjanmaa valmistelua viedään eteenpäin niin, että maakunta on valmis ottamaan vastaan sille kuuluvat tehtävät 1.1.2020 alkaen.
 • 11.06.2018
  Maakunta- ja sote-uudistuksen henkilöstöinfo koko uuden maakunnan henkilöstölle järjestettiin 6.6.2018. Tilaisuuden tallenne on nyt katsottavissa täällä.  Katso ja kuuntele henkilöstö asioiden valmistelusta sekä uudistuksen valtakunnallisesta tilanteesta. 
 • 08.06.2018
  Suunnittelija Ann-Helen Nysand ja erikoissuunnittelija Outi Korkiakoski työskentelevät Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyys-, yrittäjyys- ja osaaminen –yksikössä osaamisen kehittämispalveluiden parissa. Työpari vastaa mm. työllisyyttä edistävien palveluiden hankinnasta Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella. Toimivat koulutus- ja ohjauspalvelut vaikuttavat osaltaan siihen, että yritykset saavat osaavaa ja sitoutunutta työvoimaa, alueen kilpailukyky paranee ja alueen asukkaiden hyvinvointi paranee.
Päivitetty 18.03.2019, Kello 09.58, Petra Fager.