22.02.2019
Käsikirja lasten ja perheiden palveluiden suunnitteluun julkaistiin

Pohjanmaan yhteinen lasten ja perheiden palveluiden suunnittelun käsikirja Lapsen hyvinvointi yhteisenä tehtävänä ja tavoitteena on julkaistu. Käsikirjaan on koottu kehittämistyö, jota on tehty vuosien 2017-2018 aikana Lapset ja perheet keskiöön –hankkeessa. Hanke oli osa valtakunnallista lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa ja sen rahoitti sosiaali- ja terveysministeriö.

20190222 yhdessa LAPE 

 

Teemana monitoimijaisuus

Käsikirjan kantavana teemana on monitoimijaisuus.

- Monitoimijaisuus tarkoittaa monialaista työotetta, joka on toteutunut LAPE-hankkeen aikana kokoontuneissa kehittäjäryhmissä ja kehitetyissä toimintamalleissa. Monitoimijaisuus tarkoittaa myös asiakkaiden vahvaa osallisuutta kehittämistyössä, toteaa LAPE-hankevastaava Ann Backman.

Käsikirjassa käsitellään lasten ja perheiden palveluita eri sektoreilla: perhekeskustoimintamallia, varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten roolia, perus- ja erityistason palveluiden integraatiota sekä osallisuutta ja toimintakulttuuria. Käsikirjassa raportoidaan myös sähköisten palveluiden kokeilusta, joka toteutettiin osana hanketta.

Suositus poissaoloihin puuttumiseen

Käsikirjaan on koottu muun muassa ohjeistus siitä, milloin ja miten koulujen ja oppilaitosten henkilökunnan tulisi reagoida oppilaan poissaoloihin. Raportissa on määritelty suositukset sille, kuinka monen poissaolotunnin jälkeen poissaoloihin tulisi puuttua ja mikä on eri ammattiryhmien rooli tilanteen selvittämisessä. Raportissa selvennetään myös mitä rajoituksia ja mahdollisuuksia koululla ja oppilashuollolla on käsitellä oppilasta koskevia tietoja ja miten tietoja tulee käsitellä yhdessä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Yhteinen tapa auttaa tukea tarvitsevia perheitä

Käsikirjassa kuvataan malli siihen, miten perhettä voidaan tukea arjessa ja haastavissa tilanteissa. Malli sisältää intensiivisen tuen ja sitä seuraavan kevyemmän tuen. Tavoitteena on yhtenäistää Pohjanmaalla tarjottavia lastensuojelun avopalveluita. Pohjanmaalla on toteutettu myös lapsille suunnattuja eron vertaistukiryhmiä.

Kaikessa perheille suunnatussa tuessa halutaan lisätä asiakkaiden osallistumista yksilöllisen palvelun suunnitteluun. Hankkeen aikana on kehitetty tapoja, joilla vanhemmat ja lastensuojelun asiakkaana olevat nuoret voivat vaikuttaa omaan palveluunsa. Sosiaalityöntekijät on koottu osallisuusverkostoon, jossa työntekijät kehittävät yhdessä omaa osaamistaan osallisuudesta.

Asiakkaiden osallistamisen lisäksi hankkeessa on kehitetty tutkimustiedon hyödyntämistä sosiaalityössä.

- Käsikirja antaa hyvän pohjan lasten- ja perheiden palveluiden jatkokehittämiselle maakunnassa. Siihen sisältyy myös muutosstrategia ja sosiaalihuollon osalta teesit kehittämisen suunnista tulevaisuudessa, sanoo Pohjanmaan LAPE-muutosagentti Riku Niemistö.

 

Lastensuojelussa tarve uudistukselle

Lastensuojelua tulee uudistaa ja kunnat tarvitsevat menetelmiä voidakseen kohdata ja tukea lapsia, nuoria ja perheitä heidän arjessaan. Sen vuoksi Pohjanmaan kunnat panostavat nyt henkilöstön koulutukseen ja ottavat käyttöön tiimityön mallin, jossa on perheterapeuttisia elementtejä. Tähän saadaan valtakunnallista tukea THL:ltä.

-          Näin jälkikäteen ollut ilo huomata, että maakunnallinen kehittämistyö on ollut linjassa valtakunnallisen kehitystyön kanssa, kuten 15.2.19 julkaistujen Aulikki Kananojan lastensuojelun kehittämistä koskevien esitysten kanssa, toteaa Riku Niemistö.

Käsikirja on julkaistu osoitteessa sinunpohjanmaasi.fi. Sen kirjoittamiseen on osallistunut kahdeksantoista kehittämishankkeeseen osallistunutta henkilöä. Sen ovat toimittaneet hanketyöntekijät Ann Backman, Terhi Korpi ja LAPE-muutosagentti Riku Niemistö.

Linkki käsikirjaan Lapsen hyvinvointi yhteisenä tehtävänä ja tavoitteena

Lisätietoja:

Ann Backman, LAPE-kehittäjä, Pohjanmaa puh. 040 522 0133

Riku Niemistö, Pohjanmaan LAPE-muutosagentti, puh. 040 5498328 

Siirry "Uutiset ja tiedotteet"-sivulle
Päivitetty 18.03.2019, Kello 09.58, Petra Fager.