20.02.2019
Kulttuurista sote-palvelu

Vuodenvaihteessa päättynyt kuuden maakunnan Kulttuurisote-hanke pyrki nivomaan taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut sekä tulevien maakuntien sosiaali- ja terveydenhuoltoon että kuntien hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan. Hanke tuki maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa, Pirkanmaalla, Kymenlaaksossa ja Varsinais-Suomessa.

– On tärkeää, että kulttuurihyvinvointipalvelut kiinnittyvät maakuntien sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Tämä edellyttää kirjauksia toimintaa ohjaaviin asiakirjoihin, kuten järjestämissuunnitelmaan ja palvelustrategiaan. Sote-palveluissa toteutettava taide- ja kulttuuritoiminta tulee ottaa huomioon maakunnan toiminnan ja talouden suunnittelussa, seurannassa ja raportoinnissa, Pohjanmaan osahankkeen projektipäällikkö Hanna Kleemola toteaa.

Pohjanmaalla paneuduttiin ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä edistäviin taide- ja kulttuuripalveluihin. Kulttuurisessa vanhustyössä yhä tärkeämmäksi on nousemassa asiakaslähtöinen toimintakulttuuri niin Pohjanmaalla kuin valtakunnallisestikin.

Vaasan, Laihian, Mustasaaren, Pietarsaaren ja Pedersören nykyiset ikäihmisten kulttuurihyvinvointipalvelut kartoitettiin ja ikäihmiset osallistettiin tulevien palvelujen suunnitteluun. Tällä hetkellä ikäihmisten kulttuurihyvinvointia edistävät muun muassa kuntien kulttuuritoimet, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta, ammattitaiteilijat ja kulttuurialan yrittäjät, järjestöt, seurakunnat, kansalaisopistot, kirjastot ja vapaaehtoiset.

Hankkeessa kehitettiin Pohjanmaalle ikäihmisten taide- ja kulttuurilähtöisten hyvinvointipalvelujen palvelutarjotin, joka toimii vastaisuudessa sekä asiakas- ja palveluohjauksen että matalan kynnyksen neuvontapalvelujen tukena.

Vaikka Kulttuurisote-hanke toteutettiin osana maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua, monet hankkeen suositukset ovat sovellettavissa myös muihin kuin maakuntavetoiseen hallintomalliin.

– Olipa tuleva hallintomalli mikä tahansa, kulttuurihyvinvointipalvelujen huomioon ottaminen jo valmisteluvaiheessa on ensiarvoisen tärkeää, Kleemola sanoo.

Loppuraportit:

Maakuntien yhteinen raportti: Kulttuurisote – kuuden maakunnan kumppanuushanke
Pohjanmaan raportti: Kulttuurista ikäihmisten sote-palvelu

Siirry "Uutiset ja tiedotteet"-sivulle
Päivitetty 18.03.2019, Kello 09.58, Petra Fager.